2020: Lördag 29 februari 2020 klockan 14.00 håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i Forodrims lokal, Norra Agnegatan 45, Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som har betalat medlemsavgift för 2019 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 134. Kallelse med dagordning.  Verksamhetsberättelse. Protokoll.

2019: Lördag 16 februari 2019 klockan 14.00 håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i SF-Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som betalat medlemsavgift för 2018 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 132, dock med tiden 13.00, vilket nu är ändrat. Kallelse med dagordning.  Verksamhetsberättelse. Protokoll.

2018: Lördag 24 februari 2018 klockan 14.00 håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i SF-Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som betalat medlemsavgift för 2017 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 130. Kallelse med dagordning. Valberedningens förslag. Protokoll.

2017: Lördag 25 februari 2017 klockan 14.00 håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i SF-Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som betalat medlemsavgift för 2016 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 128. Kallelse med dagordning och valberedningens förslag. Protokoll. Verksamhetsberättelse.

2016: Söndag 14 februari 2016 klockan 14.00 håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i SF-Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som betalt medlemsavgift för 2015 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 126. Kallelse med dagordning och valberedningens förslag. Protokoll och verksamhetsberättelse.

2015: Lördag 28 februari 2015 klockan 14.00 håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i SF-Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som betalt medlemsavgift för 2014 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 124 (dock med felaktigt årtal). Kallelse med dagordning och valberedningens förslag. Protokoll från årsmötet.

2014: Lördag 22 februari 2014, klockan 14.00, håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i SF-Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som betalt medlemsavgift för 2013 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 122. Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse. I avvaktan på det officiella årsmötesprotokollet kan man läsa Ahrvids rapport! Här finns nu det färdiga protokollet från årsmötet.

2013: SFSFs årsmöte äger rum 24 februari 2013 kl 15.00 i SF-bokhandeln i Stockholm.Kallelse. Ekonomisk rapport. Protokoll.

2012: SFSFs årsmöte ägde rum 26 februari 2012 kl 13.00 i SF-bokhandeln i Stockholm. KallelseÅrsmSFSF2012    Bokslut: SFSF bokslut 2011   Justerat protokoll: SFSFs årsmöte 2012 protokoll

2011: Lördag den 26 februari, klockan 15.00, höll Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, ett årsmöte i SF Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm. Protokoll från årsmötet.

2010: Onsdag den 17 februari. Årsmöte kl 18.00 i SF-bokhandeln, Västerlånggatan 48, Stockholm. Protokoll från årsmötet 2010.

2009: Årsmöte 2009

2008: Årsmöte 2008

2007: Årsmöte 2007

2006: Årsmöte 2006

2005: Årsmöte 2005

2004: Årsmöte 2004

2003: Årsmöte 2003

2002: Årsmöte 2002

2001: Årsmöte 2001

2000: Årsmöte 2000

1999: Årsmöte 1999

1998: Årsmöte 1998

1997: Årsmöte 1997

1996: Årsmöte 1996

1995: Årsmöte 1995

1994: Årsmöte 1994

1993: Årsmöte 1993

1992: Årsmöte 1992

1991: Årsmöte 1991

1990: Årsmöte 1990

1989: Årsmöte 1989

1988: Årsmöte 1988

1987: Årsmöte 1987

1986: Årsmöte 1986

1985: Årsmöte 1985

1984: Årsmöte 1984

1983: Årsmöte 1983

1982: Årsmöte 1982

1981: Årsmöte 1981

1980: Årsmöte 1980


Pubmöte på Bishop's Arms. Foto Mårten Svantesson.

Pubmöten med Stockholmsfandom

Tredje tisdagen i månaden från kl 18.00 på Bishops Arms Gamla Stan (Tyska Brinken 36), Stockholm.

Nästa: se Facebook.

19-21 november 2021


%d bloggare gillar detta: