Archive Page 2

Kallelse till årsmöte 2020

Lördag 29 februari 2020 klockan 14.00 håller Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i Forodrims lokal, Norra Agnegatan 45, Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som har betalat medlemsavgift för 2019 eller är hedersmedlem. Kallelse har också funnits publicerad i SF-Forum nr 134. Kallelse med dagordning.  Verksamhetsberättelse. Protokoll.

Bokcirkel 13 februari 2020

Picknick vid vägkantenBokcirkel torsdag 13 februari 2020 kl 18.00 på Ritorno, Odengatan 80, Stockholm. Vi pratar om bröderna Arkadij och Boris Strugatskijs klassiska Picknick vid vägkanten i nyöversättning 2019. Vi har bokat glasbordet i rummet till höger. Nästa bokcirkel blir på samma plats onsdag 25 mars 2020 kl 18.00, och då tar vi upp Gods of Jade and Shadow av Silvia Moreno-Garcia. Bokcirkeln är öppen för alla intresserade, både SFSF-medlemmar och andra. Välkommen!

Bokcirkel 15 januari 2020

Image result for Peadar Ó Guilín: The Call.Bokcirkel onsdag 15 januari 2020 kl 18.00 på Ritorno, Odengatan 80, Stockholm. Vi pratar om The Call av en av hedersgästerna på Fantastika 2020,  Peadar Ó Guilín. Boken finns både som pappersbok och e-bok. Vi har bokat glasbordet i rummet till höger. Nästa bokcirkel blir på samma plats torsdag 13 februari 2020 kl 18.00, och då tar vi upp bröderna Arkadij och Boris Strugatskijs klassiska Picknick vid vägkanten i nyöversättning 2019. Bokcirkeln är öppen för alla intresserade, både SFSF-medlemmar och andra. Välkommen!

Från SF- och Fantasydagen 7/12 2019

Kinesisk SF

Image result for the reincarnated giantErik Mo Welin talade om kinesisk sf, och presenterade en litteraturlista:

Liu Cixin: The Three Body Problem (2015)
Chen Qiufan: The Waste Tide (2019)
Ken Liu: Invisible Planets (2016)
Ken Liu: Broken Stars (2019)
Song Mingwei & Huters Theodore: The reincarnated giant: An Anthology of Twenty First Century Chinese Science Fiction (2018)
Wu Dingbo: Science Fiction from China (1989)
Nathaniel Isaacson, Celestial Empire: The Emergence of Chinese Science Fiction (2017)
Renditions no 77 & 78 (2012)
Hao Jingfang: Peking: Den hopfällbara staden (2018)
Hao Jingfang: Människans Spegel (2019)
Han Song: Ögon (2015)

Bokrekommendationer

Ann Olsson Rousset, Marika Lövström, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm rekommenderade böcker:

Lisa Förare: Varken – en mörk förortssaga
Alain Damasio: La horde du contrevent
Danielle Trussoni: Angelology
Rainbow Rowell: Fangirl, Carry On, Wayward Son, Landline
Rachel Smythe: Lore Olympus
Pat Barker: The Silence of the Girls
Holly Black: The Cruel Prince, The Wicked King, The Queen of Nothing
Andreas Eschbach: The Carpet Makers
R.F. Kuang: The Poppy War
Peadar Ó Guilín: The Call, The Invasion
Stefan Spjut: Stallo, Stalpi
Alec Nevala-Lee: Astounding
Arkadij & Boris Strugatskij: Picknick vid vägkanten
Eva Holmquist: Blodskifte
Adrian Tchaikovsky: Children of Time, Children of Ruin, The Expert System’s Brother

Författarintervju

Marija Fischer Odén intervjuades av Tomas Cronholm. Hon berättade om sina böcker: Tvåhjärtat och Nedom

Kommande kongresser

Upsala SF-möte XVI
Fantastika 2020
Concentric: Eastercon 2020
Åcon 11
Finncon 2020
Conzealand (Worldcon)
TitanCon
Fantasticon
Futuricon
Octocon
Icecon
Novacon 50?
Eurocon 2021

För fransktalande kan tilläggas Convention de Science-Fiction 2020

Bokcirkel 11 december 2019

Image result for blodskifte eva holmquistBokcirkel onsdag 11 december 2019 kl 18.00 på Ritorno, Odengatan 80, Stockholm. Denna gång tar vi upp boken Blodskifte av en av hedersgästerna på Fantastika 2020,  Eva Holmquist. Boken finns både som pappersbok och e-bok. Vi har bokat glasbordet i rummet till höger. Nästa bokcirkel blir på samma plats onsdag 15 januari 2020 kl 18.00, och då tar vi upp boken The Call av en annan av hedersgästerna på Fantastika 2020,  Peadar Ó Guilín. Bokcirkeln är öppen för alla intresserade, både SFSF-medlemmar och andra. Välkommen!

SF-Forum 134

SF-Forum134Nu är SF-Forum 134 på väg till SFSFs medlemmar. Detta nummer är fyllt av kongressrapporter, från Swecon, Worldcon, Eurocon och den danska Fantasticon. En artikel om naniter härstammar också från en kongress. Några recensioner och en dikt av Kjell Borgström rundar av fanzinet. Framsidan är av Katja Lindblom.

Mer om SF- och fantasydagen 7 december

Det är nu klart med lokal. På grund av flytten av internationella biblioteket har vi ingen möjlighet att vara på Kungsholmens bibliotek. I stället är vi i Forodrims lokaler på Norra Agnegatan 45, också på Kungsholmen i Stockholm. Ring på klockan i Hobbithöjd till höger om porten!

Alla välkomna, SFSF-medlemmar och andra intresserade! Det kommer att finnas fika till självkostnadspris.

Tid: Lördag 2018-12-07 13.00-17.00

Program:

13.00 Samling, introduktion
13.15 Erik Mo Welin: Kinesisk sf
14.15 Bokrekommendationer
15.30 Marija Fischer Odén intervjuas
16.30 Kommande sf-kongresser

 

SF- och fantasydag 7 december 2019

Liksom tidigare år bjuder SFSF in till ett höst/vintermöte i Stockholm. Det kommer att äga rum lördag 7 december 12:00 till preliminärt 16:00. Än så länge vet vi inte säkert om lokalen kommer att vara Kungsholmens bibliotek eller Forodrims lokal, så titta gärna här när tiden närmar sig. Programmet kommer att innehålla ett föredrag om kinesisk sf av Erik Mo Welin som skriver en avhandling i ämnet, en intervju med fantasyförfattaren Marija Fischer Odén och sedvanliga tips om böcker och möten. Alla välkomna, både SFSF-medlemmar och andra. Fri entré.

Bokcirkel 7 november 2019

deBodardBokcirkel torsdag 7 november 2019 kl 18.00 på Ritorno, Odengatan 80, Stockholm. Denna gång har vi valt två kortromaner av Fantastika 2020s hedersgäst Aliette de Bodard: The Tea Master and the Detective och On a Red Station, Drifting. Vi har bokat glasbordet i rummet till höger. Nästa bokcirkel blir på samma plats onsdag 11 december 2019 kl 18.00, och då tar vi upp boken Blodskifte av en annan av hedersgästerna på Fantastika 2020,  Eva Holmquist. Bokcirkeln är öppen för alla intresserade, både SFSF-medlemmar och andra. Välkommen!

Kosmologiska pilar – vi går på konsthall

skärmklipp 2019-09-08 17.04.58SFSFs medlemmar – och andra som är intresserade – går på utställningen Kosmologiska pilar. Vi träffas i entrén i Bonniers konsthall (Torsgatan 19, Stockholm) 9 oktober 2019 kl 18:00.

Så här beskrivs utställningen: ”Science fiction är en spretig och fascinerande kulturgenre som öppnar upp för möten mellan verkliga och fiktiva världsbilder. Den involverar i princip alltid upphovsmakarens spekulationer om konsekvenserna av tänkta tekniska eller vetenskapliga upptäckter, oavsett medium och innehåll. I en värld som förändras snabbt – och där vi påverkas av allt från pågående massutdöende av jordens arter till drönare och övervakning – står vi inför många utmaningar. I detta framstår konsten, med science fiction som filter, som ett angeläget forum för att skapa visioner om o/möjliga framtida scenarier och vetenskapliga upptäckter.”


Pubmöte på Bishop's Arms. Foto Mårten Svantesson.

Pubmöten med Stockholmsfandom

Tredje tisdagen i månaden från kl 18.00 på Bishops Arms Gamla Stan (Tyska Brinken 36), Stockholm.

Nästa: 18 augusti 2020.

9-11 april 2021