Nr 1 red: George Sjöberg (18 s) 1960

Redaktionellt

George Sjöberg: Det handlar om stjärnorna

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Fanzinerecensionerna

SFSF

      Stadgar

Noveller

      Bo Stenfors: Hemkomst

Sam J. Lundwall: Den första julnatten

 

Nr 2 red: George Sjöberg (18 s) 1960

Redaktionellt

George Sjöberg: Idealism och föreningsverksamhet

Artiklar/debatt

      om sf

            Bo Stenfors: Ur SFSF:s bibliotek 1: ”A Princess of Mars” av Edgar Rice Burroughs

SFSF

      George Sjöberg: Sunside (mötesrapport)

Noveller

 1. F. Nolan och C. E. Fritch: Skeppet

Dikter

      Per Lindström: Endast där

George Sjöberg: homo superior

Insändare

      Brev-Forum

Alvar Appeltofft

Robert Brandorf

Anders S. Fröberg

Karl Gustav Jakobsson

Hans-Ulrik Karlén (2)

Henrik Rabe

Arne Sjögren

Karl Karlson-Orre

Åke Hansson

Ingvar Svensson

Nr 3 red: George Sjöberg (22 s) 1960

Redaktionellt

George Sjöberg: Ledaren

SFSF

      Förteckning över medlemmar i SFSF

Affären Dahlman (om medlemsmöte)

Noveller

      Jacob Palme: Expedition till framtiden (del 1 av 2)

Insändare

      Brev-Forum

Åke Hansson

Hans-Ulrik Karlén

Lars-Olov Strandberg

Martin Ruong

Karl Karlson-Orre

Robert Brandorf

Nr 4 red: George Sjöberg (24 s) 1960

Artiklar/debatt

      om fandom

            Ingvar Svensson: Distribution av fanzines (svar av red)

John Baxter: Fandom i Australien (översatt och förkortad av Bo Stenfors)

      om övrigt

            Jupiter omgiven av dödligt bälte

Dödsstråle har blivit verklighet

Kolliderande galaxer slog hastighetsrekord

Dussinet ”amerikaner” i rymden

Håkan Elmqvist: I blinken (om signalfrekvens och uppmärksamhet)

Recensioner

      av fanzines

            Fanzine-Forum

Noveller

      Jacob Palme: Expedition till framtiden (del 2 av 2)

 

Nr 5 finns ej

 

Nr 6 red: Bo Stenfors (16 s) 1962

Redaktionellt

      Bo Stenfors: Redaktionsspalten

Artiklar/debatt

      om sf

            Hans Eklund: Vår framtid – helvete eller paradis?

Kutzen & Ceji: Modern Sf-film

Sam J. Lundwall: Drömmar om utanför. Anteckningar kring sf:s historia

Recensioner

      av fanzines

Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Lars-Olov Strandberg: Protokoll fört vid styrelsesammanträde i SFSF den 23                       maj 1962

 

Nr 7 red: Bo Stenfors (16 s) 1962

Redaktionellt

      Sam J. Lundwall: Redaktionsspalten

Artiklar/debatt

      om sf

Kutzen: Visioner om framtiden. Intryck från Bradburys framtidsskildringar

Sam J. Lundwall: En glimt av gryning. Om Sf-författaren Otto Witt

      om fandom

            Bo Stenfors: Forums tecknare William Rotsler

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

      av magasin

      av fanzines

Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Noveller

      Arne Sjögren: Trädet

Dikter

Insändare

      Brevspalten

Hans-Ulrik Karlén

Christer Landergren

Nr 8 red Bo Stenfors (22 s) 1962

Redaktionellt

Sam J. Lundwall: Redaktionsspalten

Artiklar/debatt

      om sf

Rolf H. Törntorp (som Lord Djinn av Arbien): H. G. Wells (del 1)

Sam J. Lundwall: Den Utopiska Romanen

      om fandom

            Bo Stenfors: Forums tecknare Juanita Coulson

      om övrigt

            Jörgen Peterzén (som Jorge): Grottforskning (Avsnitt 1)

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

      Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Noveller

      Rolf H. Törntorp: Jag heter Thomas

Dikter

Bo Stenfors: Jag är ett monster och en gud

Insändare

      Brevspalten

Dénis Lindbohm

Jan-Eric Lundquist

Christer Landergren

Jörgen Peterzén

Nr 9 red Bo Stenfors och John-Henri Holmberg (16 s) 1963

Redaktionellt

      John-Henri Holmberg och Bo Stenfors: Redaktionsspalten

Artiklar/debatt

      om sf

Rolf Törntorp: H. G. Wells (del 2)                   

Recensioner

      av fanzines

Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

Stadgar för SFSF

      Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Insändare

      Bo Stenfors: Brevspalten

Leif Andersson

Ingvar Svensson

Nr 10 red: Johan-Henri Holmberg (24 s) 1963

Redaktionellt

      (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

            Rolf H. Törntorp: H. G. Wells (del 3)

Rolf H. Törntorp: Några funderingar kring Du sköna nya värld

      om fandom

            Bertil Mårtensson: När vi spelade in de första scenerna till ”Analys”

      om övrigt

            Jörgen Peterzén(?): Mystiska händelser (Grottforskning (Avsnitt 2))

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

      Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Noveller

      Rolf H. Törntorp: Att bli en stjärna

Insändare

      Brevspalten

Dénis Lindbohm

Per G. Olsen

Christer Landergren

Roar Ringdahl

Övrigt

SF-Gallupen

Nr 10B red: John-Henri Holmberg (32 s) 1963

Redaktionellt

      (Utan titel)

Jag är människan (om Lundwalls roman)

Artiklar/debatt

      om sf

            Rolf H. Törntorp: H. G. Wells (del 4)

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

      Lars-Olov Strandberg: PS från sekreteraren

      Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Noveller/romaner

      Rolf H. Törntorp: Misstaget

Arne Sjögren: Flickan jag såg

Dénis Lindbohm: Kristallklara tankar

Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 1)

Insändare

      Brevspalten

Sven Hellgren

Christer Landergren

Dénis Lindbohm

Nr 11 red John-Henri Holmberg (18 s) 1963

Redaktionellt

John-Henri Holmberg: (Utan titel)

John-Henri Holmberg: Med Forum denna gång

Artiklar/debatt

      om sf

            Rolf H. Törntorp: H. G. Wells (del 5, sista)

      om fandom

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: om varför man blir fan)

Recensioner

      av fanzines

Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

      Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

      Bo Stenfors: Rapport från granskningsmannen

Noveller

Jörgen Peterzén: Men de skola återvända

Insändare

      Brevspalten

Hans-Ulrik Karlén

Leif Andersson

Mikael Bahnér

Ronny Ståhl

Roar Ringdahl

Nr 12 red John-Henri Holmberg (28 s) 1964

Redaktionellt

      John-Henri Holmberg: Redaktionsspalt

Artiklar/debatt

      om sf

Rolf H. Törntorp: Aldous Huxley

      om fandom

            Ingvar Svensson: Uppsala SF Möte 1963 (kongressrapport)

John-Henri Holmberg och Carl Brandon: SAPA (om fanzineförening)

Recensioner

      av fanzines

Carl Brandon: Glimtar av helvetet (utländska fanzines)

Bo Stenfors: Stenfors spalt

av film

            Carl Brandon: Glimtar av helvetet (även film)

SFSF

      Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Lars-Olov Strandberg: Kallelse

Noveller/romaner

      Kjell Hjalmarsson: Den individuelle

Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 2)

Insändare

Brevspalten

Roar Ringdahl

Hans-Ulrik Karlén

Dénis Lindbohm

Nr 13 red John-Henri Holmberg (28 s) 1964

Redaktionellt

      John-Henri Holmberg: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

Jacob Palme: Science fiction och samhället

      om fandom

Ingvar Svensson: Att fostra en värld

Mats Linder: Försvar mot skenanfall (svar till Svensson)

      om övrigt

Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: om ljushastigheten som maximal)

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

John-Henri Holmberg och Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens möten 19/1-8/7

Noveller/romaner

Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 3)

Insändare

(Utan titel)

Hans-Ulrik Karlén

Bertil Mårtensson

Jan Saarva

Sven Eklund

Dénis Lindbohm (2)

Dénis Lindbohm (riktat till SFSF)

Sven D. Palm (riktat till Union SF)

Bertil Mårtensson (riktat till Union SF)

Nr 14 red Mats Linder (32 s) 1964

Redaktionellt

Mats Linder: Några ord angående världsläget

Artiklar/debatt

      om sf

            Sven Eklund: Bedömningsgrunder för litteraturkritik och deras giltighet för sf-kritiken

Bengt-Olof Ringberg: Om Lancelot Biggs

      om fandom

            Ingvar Svensson: Svenska akademien för science fiction

Bo Hammargren och John-Henri Holmberg: Stockon 5 1965 (inbjudan)

      om övrigt

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: om ljushastigheten och relativitetsteorin)

Recensioner

      av böcker

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

Sam J. Lundwall: Bibliografi över sf och fantasy

Ingvar Svensson: Skandifandom – den skandinaviska science fictionrörelsen

      av magasin

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

                  Nya världar nr 1

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av fanzines

Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

      Lars-Olov Strandberg: Rapport om föreningens verksamhet

Kallelse

Insändare

Mats Linder: Brev

Bertil Mårtensson

Sven Eklund

Nr 15 red Mats Linder (42 s) 1965

Redaktionellt

      Mats Linder: Månatligt Forum?

Mats Linder: Några ord från redaktören igen

Artiklar/debatt

      om sf

            Bengt-Olof Ringberg: Naturvetenskapliga limerickar

      om fandom

            Carl Brandon: Mera fanniskhet i svensk fandom!

Carl J. Brandon, Jr.: Stockon -65 information

Anders S. Fröberg: Tidsströmmen

      om övrigt

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: relativitetsteori och fanzineillustratörer)

Recensioner

      av magasin

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye hiruva

      av fanzines

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye hiruva (utländska fanzines)

Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

Kjell Borgström och Lars-Olov Strandberg: Klubbspalten

Noveller/romaner

      Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 4)

Dikter

      Kjell Borgström: Ögat i dyn

Insändare

Brev

Bertil Mårtensson

Carl Brandon

Roar Ringdahl

Sven Eklund

Övrigt

John-Henri Holmberg: Farbror John-Henri ritar och berättar

 

Nr 16 red: Mats Linder (36 s) 1965

Redaktionellt

      Mats Linder: Besk Bester

Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: Kapten Frank)

Bertil Mårtensson: Clifford D. Simak (del 1)

      om fandom

            Jörgen Peterzén: Stockon 5 (inbjudan)

Anders S. Fröberg: Tidsströmmen

Recensioner

      av magasin

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av fanzines

Bo Stenfors: Stenfors spalt

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (utländska fanzines)

SFSF

Bo Stenfors: Rapport från granskningsmannen

Kjell Borgström och Lars-Olov Strandberg: Klubbspalten

Noveller/romaner

      Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 5)

Dikter

Bertil Mårtensson: Balladen om Ture Nilsson

Insändare

Brev

            Leif Andersson

Christer Landergren

Sven Eklund

Carl J. Brandon, Jr.

Övrigt

John-Henri Holmberg: Farbror John-Henri ritar och berättar

Nr 17 red: Mats Linder (34 s) 1965

Redaktionellt

Bertil Mårtensson: Vad är fanniskhet?

Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

Bengt-Olof Ringberg: Kapten Frank, rymdhjälten (del 1)

Bertil Mårtensson: Clifford D. Simak (del 2, sista)

      om fandom

            Anders S. Fröberg: Fröberg funderar

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Christer Landergren: Prrys spalt

      av magasin

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Kjell Borgström: Klubbspalten

Noveller/romaner

      Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 6)

Dikter

Insändare

      (Utan titel)

Sam J. Lundwall

Övrigt

John-Henri Holmberg: Farbror John-Henri ritar och berättar

Nr 18 red: Mats Linder (62 s) 1965

Redaktionellt

Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

Bengt-Olof Ringberg: Om Kapten Frank (del 2)

      om fandom

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen)

            Anders S. Fröberg: Fröberg funderar

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

Carl J. Brandon, Jr.

Minnen från guldåldern. Alva Rogers: A Requiem for Astounding

            Christer Landergren: Prrys spalt

      av magasin

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (utländska fanzines)

      av filmer

SFSF

Kallelse (årsmöte)

Kjell Borgström och Lars-Olov Strandberg: Klubbspalten

Noveller/romaner

Dénis Lindbohm: Ljus över arktis

      Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 7)

Bertil Mårtensson: En fråga

Rolf Törntorp: Drömmen

Dikter

      Carl J. B-n, Jr: Längtan till rymden

Kjell Borgström: Maogdado

Bertil Mårtensson: I omlopp

Kjell Borgström: Detta är Urlururult

Insändare

Mats Linder: Brev

Lars Sjöström

Ingemar Nilsson

Sven Eklund

Carl J. Brandon, Jr (2)

Bertil Mårtensson

Leif Andersson

Arne Sjögren

Mats Pe Wikner

Ingvar Svensson

Hans-Ulrik Karlén

Övrigt

John-Henri Holmberg: Farbror John-Henri ritar och berättar

Nr 19 red Carl J. Brandon, Jr. (60 s) 1965

Redaktionellt

Carl J. Brandon, Jr.: Redaktionellt

Carl J. Brandon, Jr.: Och ännu mera redaktionellt

Bertil Mårtensson: Ledare. Några ord om ett ord.

Artiklar/debatt

      om sf

Bengt-Olof Ringberg: Om Kapten Frank (del 3)

      om fandom

            Anders S. Fröberg: Fröberg funderar

Christer Landergren: Prrys spalt (inledningen: om redigering av bidrag och om fan-fiction)

Carl J. Brandon, Jr.: (Utan titel) (Svar till Landergren)

      om övrigt

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: relativitetsteorin)

Recensioner

      av böcker

            Christer Landergren: Prrys spalt

      av magasin

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

      av filmer

SFSF

Stadgar för SFSF

Lars-Olov Strandberg: Klubbnytt

Kallelse

Noveller/romaner

Dénis Lindbohm: Sheriff Joakims himmelsfärd

      Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 8)

Insändare

Mats Linder och Carl J. Brandon, Jr.

Bertil Mårtensson

Ingemar Nilsson

John-Henri Holmberg (även som Carl J. Brandon, Jr.)

Lars Sjöström

Charlie Wallin

Bertil Mårtensson

Övrigt

      Citat utan kommentar (om sf som dålig litteratur)

Ray Nelson: (Utan titel) (om ”dubbelhjälpsed”)

John-Henri Holmberg: Farbror John-Henri ritar och berättar

Nr 20 red: Mats Linder (44 s) 1965

Redaktionellt

Mats Linder: Mr Fan Fockt, I presume?

Artiklar/debatt

      om sf

Bengt-Olof Ringberg: Om Kapten Frank (del 4)

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (slutet: om sf-definition)

      om fandom

            Christer Landergren: Prrys spalt (inledningen: om redigering och fan-fiction)

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (inledningen: om BNF)

      om övrigt

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: mikrofilm och relativitetsteorin)

Recensioner

      av böcker

            Mats Linder

Edgar Pangborn: Davy

Christer Landergren: Prrys spalt

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

William Burroughs: The Naked Lunch

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

      Bo Stenfors: Rapport från granskningsmannen

Kjell Borgström, Carl J. Brandon, Jr. och Lars-Olov Strandberg: Klubbnytt

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Draken

      Sam J. Lundwall: Jag är människan (del 9, sista)

Insändare

      Mats Linder: Brev

Ingemar Nilsson

Sven Eklund

Mats Pe Wikner

Övrigt

Nr 21-22 red: Mats Linder (114 s) 1965

Redaktionellt

      Mats Linder: Prolog och epilog

Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledningen: om Barbarella och om Daniel F. Galouye)

Bengt-Olof Ringberg: Om Kapten Frank (del 5)

Carl J. Brandon, Jr.: Robert A. Heinlein

      om fandom

Mats Linder: Före Hugo: The International Fantasy Award

Christer Landergren: Prry-lådan (om Prry, Lundwall och faktakrav i sf)

            Anders S. Fröberg: Fröberg funderar

      om övrigt

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (om Ayn Rand)

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (utländska fanzines)

Zenith (Peter Weston)

SFSF

      Vem bor var i SFSF

      Lars-Olov Strandberg, Carl J. Brandon Jr och Kjell Borgström: Klubbspalten

Kallelse

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Vilse

Walter A. Willis och Bob Shaw: Den förtrollade duplikatorn (övers Mats Linder)

Insändare

Mats Linder: Några gamla brev

Bertil Mårtensson (3)

Ronny Ståhl

Bengt-Olof Ringberg

Ingemar Nilsson

Hans-Ulrik Karlén

Övrigt

      Carl J. Brandon, Jr.: Extrasida nummer ett

John-Henri Holmberg och Mats Linder: Farbror John-Henri och farbror Mats ritar och berättar

 

Nr 23 red Lars Sjöström och Carl J. Brandon, Jr. (44 s) 1965

Redaktionellt

Lars Sjöström: Kära fans

Carl J. Brandon, Jr.: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

Bengt-Olof Ringberg: Om Kapten Frank (del 6, sista)

      om fandom

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (om fanniskhet)

      om övrigt

            Ingvar Svensson: Tunguska-meteoren i ny hypotes

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

      Vem bor var i SFSF, reviderad upplaga

Kjell Borgström och Lars-Olov Strandberg: Klubbspalten

Dikter

Jannick Storm: Dikter

Insändare

      Carl J. Brandon, Jr.: Brev

Ingemar Nilsson

Bengt-Olof Ringberg

Carl J. Brandon, Jr.

Hans-Ulrik Karlén

Sven Eklund

Övrigt

      Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva, Carl J. Brandon och objektivismen

Nr 24 red Lars Sjöström (36 s) 1966

Redaktionellt

Lars Sjöström: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

Bengt-Olof Ringberg: Något om novellserierna i HÄPNA!

      om fandom

            Lars Sjöström: Loncon (kongressrapport)

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (om SF Forum)

      om övrigt

            Carl J. Brandon, Jr.: Mirabile dictu. Några upplagesiffror. (Om objektivismen)

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (utländska fanzines)

SFSF

      John-Henri Holmberg: Rapport från kassören

Kjell Borgström och Ingemar Nilsson: Klubbarnas spalt

Insändare

      Lars Sjöström: Brev

Mats Pe Wikner

Ingemar Nilsson

Bertil Mårtensson

Hans-Ulrik Karlén

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 25 red Lars Sjöström (30 s) 1966

Redaktionellt

Lars Sjöström: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

Carl J. Brandon, Jr.: Varför science fiction? (med kommentarer av Anders S. Fröberg)

Anders S. Fröberg: Galaxy. Försök till historik över ett sf-magasin. (del 1)

Karl-Inge Edelfeldt: Sf på pistolteatern

      om övrigt

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (början, om objektivismen)

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (slutet, politiska fanzines)

SFSF

      John-Henri Holmberg: Rapport från kassören

Kjell Borgström och Lars-Olov Strandberg: Klubbspalten

Insändare

      Lars Sjöström: Brev

Mats Linder

Ingemar Nilsson

Sven Eklund

Carl J. Brandon, Jr.

     

Nr 26-27 red Carl J. Brandon, Jr. (52 s) 1966

Redaktionellt

      Anders S. Fröberg: Bästa kongressdeltagare!

Carl J. Brandon, Jr.: Redaktionellt (om SF Forum)

Artiklar/debatt

      om sf

            Sven Christer Swahn: Salut monstre (om fransk sf)

      om fandom

            Göran Bengtson: Om behovet av sf och vad fandom behöver

Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (svar på Bengtsons artikel)

Recensioner

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

SFSF

Kjell Borgström och Lars-Olov Strandberg: Klubbspalten

Carl J. Brandon, Jr.: Notis till medlemmarna

Noveller/romaner

Bertil Mårtensson: Nödlandning

Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 1)

Övrigt

      Innehållsförteckning

Bengt-Olof Ringberg: Innehållet i nummer 1-25 av fanzinet Science Fiction Forum

Nr 28 red Carl J. Brandon, Jr. (52 s) 1966

Redaktionellt

      Carl J. Brandon, Jr.: Redaktionellt

Mats Linder: Ledaren: ”…alla dessa individualister…” (om fandom)

Artiklar/debatt

      om sf

            Bengt-Olof Ringberg: Om professor Challenger (del 1)

      om fandom

            Carl J. Brandon, Jr.: Malcon 2 (kongressrapport)

SFSF

Bo Stenfors: Rapport från granskningsmannen

Bo Stenfors: Stadgar för SFSF

Kjell Borgström: Klubbspalten

Noveller/romaner

      Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 2)

Övrigt

Innehållsförteckning

John-Henri Holmberg: Farbror John-Henri ritar och berättar

Nr 29 red Carl J. Brandon, Jr. (44 s) 1966

Redaktionellt

Carl J. Brandon, Jr.: Redaktionellt

Carl J. Brandon, Jr.: Ett ord från redaktören…

Artiklar/debatt

      om sf

            Bengt-Olof Ringberg: Om professor Challenger (del 2)

Recensioner

      av böcker

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

Noveller/romaner

Arne M. Sjögren: Anakreon – sagolandet

Övrigt

Innehållsförteckning

Farbror Lesni ritar och berättar (ur Cry 155)

Nr 30 red Carl J. Brandon, Jr. (78 s) 1966

Redaktionellt

      Carl J. Brandon, Jr.: Redaktionellt

Carl J. Brandon, Jr.: Mera redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Science fictions kris

      om fandom

            Carl J. Brandon, Jr.: Den här fanniskheten… (om faan-noveller)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av magasin

            Carl J. Brandon, Jr.: Bland fanzinen (slutet)

      av fanzines

            Carl J. Brandon, Jr.: Bland fanzinen

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Denis Lindbohm: Tidens nollfas

Arne M. Sjögren: Vid stranden

Bertil Mårtensson: Den gula blomman

John Berry: De sökande

Carl J. Brandon, Jr.: Ett sätt att leva

Dikter

Kjell Borgström: Hos ffurgerna

Insändare

      Carl J. Brandon, Jr.: Brev

Ingemar Nilsson (2)

Arvid Gunnarsson

Göran Bengtson

Arne M. Sjögren (2)

Ramon Våhlin

Kjell Borgström

Övrigt

Innehållsförteckning

Mats Linder: Samtal under tryckning av Forum 30

Farbror Terry ritar och berättar: kongressresan (ur Bismi’llah! nr 5)

Nr 31 red Mats Linder (44 s) 1966

Redaktionellt

Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Mats Linder: …Men den rör ju på sig (svar till Mårtensson i nr 30)

      om fandom

Sven Christer Swahn: För en tid sedan fick jag erbjudande att delta i en SF-kongress (kåseri under Malcon II)

Recensioner

      av böcker

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva (inkl om litteraturkritik)

Eric Frank Russell: Somewhere a Voice

 1. E. van Vogt: The Players of Null-A

Mats Linder: Dick, Laumer et al

Philip K. Dick: The Three Stigmata of Palmer Eldritch

Keth Laumer: Galactic Diplomat

Joseph Heller: Catch-22

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

      av filmer

SFSF

      Bo Stenfors: Stenfors spalt (kommentarer kring verksamheten)

Kallelse medlemsmöte

Noveller/romaner

      Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 3)

Insändare

      Mats Linder: Brev

Sven Eklund

Arvid Gyllenberg

Per Insulander

Carl J. Brandon, Jr.

Kjell Borgström

Svante M. Bäck

Klas Eklund

Jannick Storm

Roar Ringdahl

Övrigt

      Innehållsförteckning

 

Nr 32 red Mats Linder (50 s) 1966

Redaktionellt

      Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: SF pour – SF?

Eskil Block: Synpunkter på sf (anförande vid Malcon II)

Jannick Storm: Harry Harrison, James Inglis och Jannick Storm samtalar om sf (del 1)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av magasin

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

      av filmer

SFSF

      Bo Stenfors: Stenfors spalt (inledning om SFSF)

Kjell Borgström, Lars-Olov Strandberg och Ingemar Nilsson: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

      Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 4)

Dikter

Insändare

      Mats Linder: Brev

Arne M. Sjögren

Lars Sjöström

Ingemar Nilsson

Bertil Mårtensson (2)

Bengt-Olof Ringberg

 1. Sigurd Banjan

Ramon Wåhlin

Leif Andersson

Magnus Knutsson

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 33 red John-Henri Holmberg (66 s) 1967

Redaktionellt

      John-Henri Holmberg: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Estetisk massaker (om konstbegreppet)

Bengt-Olof Ringberg: Några fler oöversatta Kapten Frank-äventyr

Jannick Storm: ”den terylenklædte Alice”. Några synpunkter på science fictionförfattaren Brian W. Aldiss (med index av John-Henri Holmberg)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg: Några Hugokandidater

                  Bertil Mårtensson: Poul Anderson: Ensign Flandry

John-Henri Holmberg: James Blish: The Hour Before Earthrise

Mats Linder: John Brunner: The Productions of Time

John-Henri Holmberg: Isaac Asimov: Fantastic Voyage

                  Mats Linder: Rosel George Brown och Ketih Laumer: Earthblood

John-Henri Holmberg: Poul Anderson: The Ancient Gods

Bertil Mårtensson: James White: The Watch Below

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av magasin

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt

      av filmer

SFSF

John-Henri Holmberg: Extrasida (om SFSF och Forum)

Kjell Borgström, Lars-Olov Strandberg och Ingemar Nilsson: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

      Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 5)

Dikter

      Bertil Mårtensson: Jag

Insändare

      John-Henri Holmberg: Brev

Carl J. Brandon, Jr.

Ingemar Nilsson

Bertil S. Mårtensson (2)

Jannick Storm

Bengt-Olof Ringberg

Sven Eklund

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 34-35 red John-Henri Holmberg och Mats Linder (106 s) 1967

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Några konkreta förslag på SF-Forums framtida organisation

John-Henri Holmberg och Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

Sten Dahlskog: Två författare och pulptraditionen (om LeGuin och Disch)

Janne Lundström: Blixt Gordon (del 1)

Sven Eklund: Ett litet svar till talet om Estetisk massaker (Forum 33)

Jannick Storm: Harry Harrison samtalar om sf med James Inglis & Jannick Storm (del 2)

Recensioner

      av böcker

            Jannick Storm: Alfred Jarry: Superhannen

John-Henri Holmberg: Nai elye haruva

      av fanzines

            Bertil Mårtensson: Ogräs i drivhuset

      av filmer

SFSF

      Kjell Borgström, John-Henri Holmberg och Ingemar Nilsson: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

Bertil Mårtensson: Adem och Eve

Bertil Mårtensson: Lördagskväll

John Berry: En grav affär (orig.: Rust in Peace, Hyphen nr 13)

Denis Lindbohm: Livets gyllene vatten

Arne M. Sjögren: År 1900 e. Kr.

Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 6)

Dikter

Kjell Borgström: Ahahaan

John-Henri Holmberg: Res gestae

Bertil Mårtensson: Några saker i Ess-dur

Bengt-Olof Ringberg: Bekantskap i gjutjärnstidens skugga

Jörgen Peterzén: Dikt

Rolf H. Törntorp: Dikt

Jan Veir: Ms fundet i en gul kuvert

Bengt-Olof Ringberg: Nekrolog

Insändare

Mats Linder: Brev

Sten Dahlskog

Kjell Borgström

Bertil Mårtensson

Ingemar Nilsson

Bengt-Olof Ringberg

Sven Eklund

Jannick Storm

Mats Linder

Kjell Alinge

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 36 red Mats Linder (50 s) 1967

Redaktionellt

      Mats Linder: Variationer över ett tema

Mats Linder: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Mats Linder: Världens bästa? (om sf-magasin)

      om fandom

            Ingemar Nilsson: Alla våra unioner

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg: Nai elye haruva

      av magasin

      av fanzines

            Bertil Mårtensson: Ogräs i drivhuset

      av filmer

SFSF

      Bo Stenfors: Rapport från granskningsmannen

Vem bor var. Medlemsförteckning SFSF

Kjell Borgström: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

      Denis Lindbohm: Draksådd

Sam J. Lundwall: Orgeltramparens död

Insändare

      Mats Linder: Brev

Jannick Storm

Magnus Knutsson

John-Henri Holmberg

Klas Eklund

Ingemar Nilsson

Bertil Mårtensson

Övrigt

      Innehållsförteckning

 

Nr 37 red John-Henri Holmberg (82 s) 1967

Redaktionellt

John-Henri Holmberg: ”To criticize the critic

John-Henri Holmberg: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Janne Lundström: Blixt Gordon (del 2)

John-Henri Holmberg: James Blish

Bertil Mårtensson: Estetisk demokrati (svar till Sven Eklund, Forum 34-35)

      om fandom

Bertil Mårtensson: Färdvägen (reseberättelse)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson: Clifford D. Simak: All Flesh Is Grass

      av magasin

      av fanzines

            Bertil Mårtensson: Ogräs i drivhuset

      av filmer

SFSF

      Kjell Borgström, John-Henri Holmberg och Ronny Ståhl: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 7)

Dikter

      Kjell Borgström: Keka cyklopen

Bertil Mårtensson: egnoka

Insändare

      John-Henri Holmberg: Brev

Sten Dahlskog

Bertil Mårtensson

Kjell Borgström

Magnus Knutsson

Ingemar Nilsson

Per Insulander

Övrigt

      Innehållsförteckning (ofullst.)

Nr 38 red Bertil Mårtensson (106 s) 1967

Redaktionellt

Bertil Mårtensson: Några ord om konsten att ogilla J. G. Ballard och göra bort sig i största allmänhet, ledare (svar till Sten Dahlskog i Forum 37)

Bertil Mårtensson: Några redaktionella kommentarer

Artiklar/debatt

      om sf

            Jannick Storm: Notater fra Danmark

Sebastiano Fusco: Science fiction-författare i Italien

Antonio Bellomi (om sitt författarskap)

Bertil Mårtensson (om Antonio Bellomi)

Philip K. Dick: Kommer atombomben någonsin att fulländas – och i så fall: vad ska det bli av Robert Heinlein? (ur Lighthouse)

Philip K. Dick: (utan titel, insändare i Yandro)

John-Henri Holmberg: Marion Zimmer Bradley

      om fandom

            Bertil Mårtensson: Öresunds New Fandom LF↑3

Bertil Mårtensson: Denis Lindbohm – en riktig pekoralist

Denis Lindbohm: (utan titel, ur Clloev)

      om övrigt

 1. A. Abrahamsson: Fenomenal differentiering (populärvetenskap)

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Philip K. Dick: The Unteleported Man

Philip K. Dick: The Ganymede Takeover

Robert E. Howard: Conan the Adventurer

Robert E. Howard: Conan the Warrior

Robert E. Howard: Conan the Conqueror

Robert E. Howard: Conan the Usurper

Judith Merril: Year’s Best SF, 10th Annual

Donald A. Wollheim & Terry Carr: World’s Best SF 1967

Poul Andersson: War of the Wing-Men

Bertil Mårtensson

Samuel R. Delany: The Einstein Intersection

Philip K. Dick: A Handful of Darkness

Jannick Storm

Chester Himes: Perletå

Brian Aldiss: Non-Stop

Jon Bing & Tor Åge Bringsvaerd: Og jorden skal beve

Noveller/romaner

      Denis Lindbohm: Rymdsådd

Antonio Bellomi: Mannen i nattens djup

Antonio Bellomi: Reversibilitet

 1. R. Y. Dalman-Salong: Perrong (ett läskigt utdrag)

Brian Aldiss: Confluence

Dikter

      Kjell Borgström: Schagogo

Bertil Mårtensson: Likt sjungande hästar

Bertil Mårtensson: Ode till en stekt fisk

Ingemar Nilsson: (Utan titel) I Vertikum ligger skogen död

Bertil Mårtensson: (Utan titel) Den dag slotten brann samlades alla i undran, betraktade

 1. A. Abrahamsson: Snilleblixtar

Insändare

      Bertil Mårtensson: Läsarnas egen spalt

Bertil Mårtensson

Ø. G. Holter

John-Henri Holmberg

Ramon Wåhlin

Magnus Knutsson

Peder Carlsson

Mats Linder

Övrigt

      Innehållsförteckning

En improviserad nyhetssida

Nr 39 red John-Henri Holmberg (104 s) 1968

Redaktionellt

      John-Henri Holmberg: Ledare

John-Henri Holmberg: Redaktionellt (inkl kommenterat fotogalleri över författare)

Artiklar/debatt

      om sf

Marion Zimmer Bradley: Men, halflings and hero worship (del 1) (om Tolkiens verk, övers., kommentarer Bertil Mårtensson)

Sten Dahlskog: O, Leonora! Vackert vansinne eller vetenskaplig logik hos Ballard, Balte och SF (svar till Bertil Mårtensson i Forum 38)

Bertil Mårtensson: Replik 1. O, Sten Dahlskog! (svar)

John-Henri Holmberg: Replik 2. Frustra: Nam scopulis surdior Icari voces audio adhuc integer (svar)

Bo Stenfors: Stenfors syn (om Blixt Gordon)

Recensioner

      av böcker

            Sten Dahlskog: Robert A. Heinlein: The Moon Is a Harsh Mistress

John-Henri Holmberg

 1. Bertram Chandler: Contraband From Otherspace
 2. Bertram Chandler: Nebula Alert
 3. Bertram Chandler: The Road to the Rim
 4. E. van Vogt: The Changeling

Keith Laumer: A Plague of Demons

Keith Laumer: The Time Bender

Keith Laumer: Galactic Diplomat

Ted E. White: Secret of the Marauder Satellite

Michael Moorcock: The Stealer of Souls

Michael Moorcock: Stormbringer

Leigh Brackett: The Coming of the Terrans

Leigh Brackett: The Big Jump

 1. G. Ballard: The Wind From Nowhere

Gun-Britt Sundström: Student -64

Gun-Britt Sundström: Oppositionspartiet

Diverse

Jannick Storm

Sven Holm: Termush, atlanterhavskysten

Niels E. Nielsen: Troldmandens sværd

Jon Bing & Tor Åge Bringsvaerd: Rundt solen i ring

 1. Bruce Franklin: Future Perfect: American Science Fiction of the Nineteenth Century

Bertil Mårtensson

Brian W. Aldiss: Earthworks

John Brunner: Born Under Mars

Judith Merril: The Best of Sci-Fi 1, 2, 4, 5

Judith Merril: Ninth Annual SF

Mats Linder

Keith Laumer: Retief’s War

Thomas Mellgren

Clifford D. Simak: Time and Again

SFSF

      Kjell Borgström: SFSF-mötesnytt

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Stormen

Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 8)

Dikter

      Ray Nelson: Revolutionsrock (övers. John-Henri Holmberg)

 1. A. Abrahamsson: De profundis clamavi

Roger Zelazny: Ringens sång (övers. John-Henri Holmberg)

Walter Breen: Dessa våra lekar (övers. John-Henri Holmberg)

 1. A. Abrahamsson: Ännu en snilleblixt

Bertil Mårtensson: Hedgehog Song

John-Henri Holmberg: (Utan titel) Vi begråter dig, Dolon

John-Henri Holmberg: Sången om flugornas konung (med kommentarer)

Peder Carlsson: Ode to a Row of Newly Acquired Science-Fiction Books

Bertil Mårtensson: (Utan titel) Det finns ett slags stål

Insändare

      John-Henri Holmberg: Brev

Jannick Storm

Øystein G. Holter

Kjell Borgström

Torkel Franzén

Övrigt

      Innehållsförteckning

 

Nr 40 vol I red John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson (116 s) 1968

Innehåller som bilaga fanzinet SQuM vol II nr 3, red mats Linder

Redaktionellt

Mats Linder: James Bond och verkligheten (ledare, SQuM)

Artiklar/debatt

      om sf

            Sten Dahlskog: Science i Fiction (med sf-definitioner samlade av red.)

Bertil Mårtensson: Svar till Sten Dahlskog

John-Henri Holmberg: (svar till Sten Dahlskog)

 1. A. Abrahamsson: Det vita ögat: Bertil Mårtenssons lyrik

John-Henri Holmberg: Alfred Elton van Vogt: Inkompetent supervetenskap

      om fandom

      om övrigt

            John-Henri Holmberg: Gline – några kommentarer

Sten Dahlskog: Den levande floden (om telepati)

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson

 1. G. Ballard: The Overloaded Man

Brian Aldiss: An Age

Clifford D. Simak: Why Call Them Back From Heaven

Clifford D. Simak: Best SF Stories of Clifford Simak

Philip K. Dick: Eye in the Sky:

John-Henri Holmberg

Judith Merril: 11th Annual Edition: Year’s Best SF

Donald A. Wollheim och Terry Carr: World’s Best Science Fiction 1968

Jannick Storm: Otte science fiction noveller

Rosel George Brown: Galactic Sibyl Sue Blue

Poul Anderson: We Claim These Stars!

Dean R. Koontz: Star Quest

Edmond Hamilton: The Closed Worlds

Fritz Leiber: Swords Against Wizardry

Neil R. Jones: Doomsday on Ajiat

Andre Norton: Star Hunter & Voodoo Planet

Alexei Panshin: Rite of Passage

Gertrude Friedberg: The Revolving Boy

Gordon R. Dickson: Soldier, Ask Not

Astrid Lindgren: Mio, min Mio

 1. A. Lafferty: Past Master
 2. A. Lafferty: Space Chantey
 3. A. Lafferty: The Reefs of Earth

Wilson Tucker: The Lincoln Hunters

Robert A. Heinlein: Red Planet & Farmer in the Sky

Daniel Keyes: Flowers for Algernon

Isaac Asimov: Is Anyone There?

Willy Ley: On Earth and In the Sky

Keith Laumer och Rosel George Brown: Earthblood

William Tenn: Of Men and Monsters

Robert Sheckley: Dimension of Miracles

Mats Linder

Eric Frank Russel: Sinister Barrier

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Skogen

Walt Willis: Det perforerade fingret (ur Lighthouse) (SQuM)

Bertil Mårtensson: Den ende (SQuM)

Kristina Hallind: Existens (ur Hallundia)

Dikter

      Bertil Mårtensson (Utan titel) Irrande andar söker

Bertil Mårtensson: Ur Carmina

Bertil Mårtensson och Peder Carlsson: (Utan titel) Some crank in a story by Sturgeon

Peder Carlsson: The Story of the Howl (ill.: Bodil Carlsson)

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Vaughn F. Bodé: Gline (tecknad serie)

”Sten Daktylén”: Asimovs ”Rymdskeppet” (parodi på sf-litteraturkritik) (SQuM)

 1. M. Busby: On the Road (parodi, ur Viper) (SQuM)

Mats Linder: Liten information: De lagar som (parodi) (SQuM)

George L. Charters: The Art of Reviewing Bad Books (SQuM)

Mats Linder: On the Rocks (parodi på brevspalt) (SQuM)

Bertil Mårtensson: Null-F (parodi på fandomhistorik)

Nr 40 vol II red John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson (130 s) 1968

Redaktionellt

      Litet redaktionell utfyllnad

Artiklar/debatt

      om sf

            Jannick Storm: J. G. Ballard – finns han? (intervju)

Jannick Storm: Interview med Brian Aldiss

John-Henri Holmberg: Du Mårten… (intervju av Bertil Mårtensson)

John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson: Varför Tolkien?

Arthur R. Weir: J. R. R. Tolkien: A Brief Survey and a Comparison

 1. H. Auden: Good and Evil in The Lord of the Rings

Marion Zimmer Bradley: Psychology and Physiology of Homo Elvis (or Elfridis) (om The Lord of the Rings)

Patricia Meyer Spacks: Ethical Patternsi in The Lord of the Rings

Sandra L. Miesel: Some Motifs and Sources for The Lord of the Rings

Gina Clarke: Just Good Clean Fellowship (om The Lord of the Rings)

      om fandom

John-Henri Holmberg: Det olösliga dilemmat – Science Fiction Forums ståndpunkt i det politiska världsläget (John-Henris relation till Forum)

Bertil Mårtensson: Återblickar på ett fanniskt liv

Några ord om några bilder från science fiction-kongressen Stockon 6

Malcon 3 (kongressprogram och -rapport)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Allen Drury: Capable of Honor

 1. A. Lafferty: The Reefs of Earth

Alan E. Nourse: Psi High and Others

Fredric Brown: Daymares

Harry Harrison och Brian W. Aldiss: Best SF: 1967

Avram Davidson: The Best From Fantasy and Science Fiction, 14th Series

Juanita Coulson: The Singing Stones

Bob Shaw: The Two-Timers

Clifford D. Simak: The Werewolf Principle

Tove Jansson: Kometen kommer

Christopher Sinclair-Stevenson (red): A Book of Princes

Alexei Panshin: Star Well

Fritz Leiber: Swords in the Mist

Fred Saberhagen: The Broken Lands

Piers Anthony och Robert E. Margroff: The Ring

Mats Linder

Keith Laumer: Galactic Odyssey

Keith Laumer: Greylorn

Keith Laumer: Assignment in Nowhere

Keith Laumer och Gordon Dickson: Planet Run

Clifford D. Simak: Goblin Reservation

Fritz Leiber: A Spectre Is Haunting Texas

 1. H. White: The Once and Future King

Robert Silverberg: Thorns

Robert Silverberg: The Masks of Time

Robert Silverberg: The Man In the Maze

Harlan Ellison (red): Dangerous Visions

      av magasin

      av fanzines

            Carl J. Brandon, Jr.: Nai elye haruva

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Hello Goodbye! (experimentalroman)

Denis Lindbohm: Soldat från jorden (del 9)

”Snorri Sturluson”: Leif Stjärnskådes saga (faannovell)

Dikter

      Bertil Mårtensson: (Utan titel) Nattens tysta mantel sig sakta sänker

Bertil Mårtensson och Peder Carlsson: Limerickar (ill.: John-Henri Holmberg)

Bertil Mårtensson: (Utan titel) Om ljuset är en hägring, en flyktig glimt

Bertil Mårtensson: I staden Delfi

Peder Carlsson: Ode To Days Past, Composed When I Should Have Been Cramming For Upcoming Tests

Bertil Mårtensson: De kom

Bertil Mårtensson: Sång till skönheten

”Styrbjörn Grunka” (Bertil Mårtensson): När jag blev medlem i fandom

Roger Zelazny: Day of Doom (i Tolkiensektionen)

 1. E. Evers: The Nasgul Steed (i Tolkiensektionen)
 2. E. Evers: Morgul Vale (i Tolkiensektionen)

Insändare

Bertil Mårtensson och John-Henri Holmberg: Brev

Kjell Borgström

Sten Dahlskog

Göran Bengtson

Övrigt

      Innehållsförteckning

Post & Inrikes (parodi på nyhetsfanzine)

      Profilen (fejkad intervju med ”K. Furness Bergström”)

 

Nr 41 red Per Insulander (54 s) 1969

Redaktionellt

Bertil Mårtensson: Är science fiction extrovert (ledare)

Per Insulander: Redaktionellt. ”A message from the editor”

Artiklar/debatt

      om sf

      om fandom

      om övrigt

            Sten Dahlskog: De nya spåmännen (om specialnummer av Science Journal, ”Forecasting the Future”)

Recensioner

      av böcker

            Magnus Knutsson: Italo Calvino: Kosmokomik

Jon Bing och Tor Åge Bringsværd: Jannick Storm (red): 8 science fiction

      av magasin

      av fanzines

            Carl J. Brandon, Jr.: Opere citato. Svenska fanzinerecensioner

Mentat

Future Fan

Degler

Dionysos

Miman

Thud

Spirit

      av filmer

            Walter Breen: The Blown Mind on Film (om 2001) (ur Warhoon)

James Blish: 2001: A Note on the Music (ur Warhoon)

SFSF

      Bo Stenfors: Rapport från granskningsmannen

Vem bor var (medlemsförteckning SFSF 1968)

Kjell Borgström: SFSF-mötesnytt

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

Innehållsförteckning

 

Nr 42 red Per Insulander (56 s) 1969

Redaktionellt

Per Insulander: Några inledande ord om Sheckley, SF och Hugon

Per Insulander: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Jannick Storm: Michael Moorcock intervjuas av Jannick Storm

Jon Bing: Psykiske landskap (ur Dagbladet)

      om fandom

            Leif Andersson: Baycon. En kongressrapport (med foton)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Bertil Mårtensson: Detta är verkligheten

 1. E. van Vogt: The Far Out Worlds of A. E. van Vogt

Clifford D. Simak: So Bright the Vision

Nicholas Valéry (red): Penguin Science Survey 1968: Physical Sciences

Anthony Allison (red): Penguin Science Survey 1968: Biology

Gerald Emanuel Stearn (red): McLuhan Hot & Cool

Eric Berne: Games People Play

Friedrich Nietzsche: Twilight of the Idols/The Anti-Christ

Nostradamus: Prophesies on World Events

Murray Leinster: Land of Giants

Alexei Panshin: The Thurb Revolution

Daniel F. Galouye: A Scourge of Screamers

Bertil Mårtensson

Anon. (red): Now & Beyond. Eight Great Science Fiction Adventures

Svend Kreiner Møller

Damon Knight: Three Novels

John Brunner: Catch a Falling Star

John Brunner: Into the Slave Nebula

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Kjell Borgström och Lars-Olov Strandberg: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

      Denis Lindbohm: Dödens kyss

Dikter

Insändare

      Per Insulander: Brev

Svend Kreiner Møller

Per E. Flensburg

Bertil Mårtensson

Övrigt

Innehållsförteckning

Bengt-Olof Ringberg: Innehållet i nummer 26-40 av Science Fiction Forum

Nr 43 red Per Insulander (68 s) 1969

Redaktionellt

      Per Insulander: Redaktionella kommentarer

Artiklar/debatt

      om sf

Bertil Mårtensson: Science Fiction – en vetenskaplig icke vetenskaplig ovetenskaplig fabel (om sf-definitioner)

      om fandom

            Ett budskap till våra läsare (presentation av Fancon 70)

Bo Stenfors: Får man ha krav på en kritiker?

John-Henri Holmberg: Ack, vi förtappade! (replik till Bo Stenfors)

Ulf Westblom: Fanzinemördande satt i system! (replik till Bo Stenfors)

Per Insulander: Visst tål vi kritik! (replik till Bo Stenfors)

Bo Stenfors: Replik (till John-Henri Holmberg och Ulf Westblom)

Kjell Borgström: SFSF-Mötesnytt. Rapport från Galactic Fair ’69

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

John Fairfax (red): Frontier of Going (antologi sf-dikter)

Dean R. Koontz: The Fall of the Dream Machine

Ted White och Dave Van Arnam: Sideslip

Charles L. Harness: The Ring of Ritornel

Damon Knight (red): The Metal Smile

Edmond Hamilton: World of the Starwolves

Michael Frayn: The Tin Men

Marion Zimmer Bradley: The Brass Dragon

Fritz Leiber: The Green Millenium

Fritz Leiber: Night Monsters

Arthur C. Clarke: 2001: A Space Odyssey

Robert P. Mills (red): Flowers for Algernon and Other Stories: The Best from Fantasy and Science Fiction, 9th series

Richard A. Lupoff: One Million Centuries

Andre Norton: Operation Time Search

Edward E. Smith: Subspace Explorers

John Jakes: The Planet Wizard

Jack Vance: Servants of the Wankh

Carl Henner: Framtidsmaskinen

John M. Faucette: The Age of Ruin

Mack Reynolds: Code Duello

Per Insulander

Robert Sheckley: The People Trap

      av magasin

      av fanzines

            Carl J. Brandon, Jr.: Opere citato.

Cosmos Bulletin

Future Fan

Science Fiction Nytt

Mentat

Timebeam

      av filmer

SFSF

Bo Stenfors: Rapport från granskningsmannen

Stadgar för Skandinavisk Förening för Science Fiction

Kjell Borgström: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

      Torkel Franzén: On the Strictly Contemporary Times (faannovell)

Dikter

      Kerstin Lenander: (Utan titel) Se dig inte om. De väntar.

      Kerstin Lenander: (Utan titel) Som vinden över vilsna vatten

      Kerstin Lenander: (Utan titel): Den spindelvita väven

Insändare

      Brev

Sten Dahlskog

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 44 red Per Insulander (96 s) 1969

Redaktionellt

Per Insulander: And in the end… Redaktionellt.

Artiklar/debatt

      om sf

            Jack Gaughan: The Illustrated Man Can’t Go Home Again (självbiografiskt med ill.)

      om fandom

John-Henri Holmberg, Mats Linder och Bertil Mårtensson: Fandom i en föränderlig värld (presentation av Fancon 70)

Bo Stenfors: Stenfors spalt

Bertil Mårtensson (”Balder”): Hermans första brev till nötterna (om sf-kongresser)

Heicon (om sf-kongress)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Harry Warner, Jr.: All Our Yesterdays

Harlan Ellison: Love Ain’t Nothing But Sex Misspelled

Philip K. Dick: Do Androids Dream of Electric Sheep?

Peter S. Beagle: The Last Unicorn

Peter S. Beagle: A Fine and Private Place

 1. S. Lewis: The Chronicles of Narnia

Philip K. Dick: Now Wait For Last Year

Philip K. Dick: The Preserving Machine

Richard Matheson: The Shrinking Man

Clifford D. Simak: Time and Again

Brad Steiger: Strange Guests

John Macklin: A Look Through Secret Doors

Ted White: The Spawn of the Death Machine

Keith Laumer: Nine by Laumer

Thomas M. Disch: The Prisoner

James Blish: Star Trek 3

Stephen E. Whitfield: The Making of Star Trek

 1. H. Scheer och Walter Ernsting: Enterprise Stardust
 2. H. Scheer och Walter Ernsting: The Radiant Dome

Samuel R. Delany: City of a Thousand Suns

Dean R. Koontz: Fear That Man

Harlan Ellison (red): Dangerous Visions 1-3

Stanley G. Weinbaum: The Black Flame

Shirley Jackson: The Sundial

      av magasin

      av fanzines

            Carl J. Brandon, Jr.: Opere citato

Valthornet

Överste Gustavsson kommer tillbaka

Förbundets för Kronobergs läns självbestämmande

Ogre 5,3

Jules Verne Magasinet

Cosmos Bulletin

Science Fiction Nytt

Mentat

Future Fan

      av filmer

SFSF

Kjell Borgström: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

      Peder Carlsson: Rapport från ett sökande

Bo Stenfors: Kärlek

Dikter

      Torkel Franzén: (Utan titel) After many a peanut we shall part

Bertil Mårtensson: Vakthundarna

Kristina Hallind: Kosmisk syn

Bo Stenfors: Mitt symboliska lejon

Torkel Franzén: (Utan titel) doubt comes easily when waters flood

Insändare

Brev

Mats Linder

John-Henri Holmberg

Lennart Fryxelius

Torkel Franzén

Ulf Westblom

Sam J. Lundwall

Övrigt

Innehållsförteckning

Torkel Franzén: Na mau ke ea o ka aina i ka pono (fanniskt oklassificerbart)

 

Nr 45 red Bertil Mårtensson (92 s) 1970

Redaktionellt

Mats Linder, John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson: Ledare: Upplös SFSF!

Bertil Mårtensson: Redaktören pratar

Artiklar/debatt

      om sf

            Eskil Burén: Den Visionära Olympen

Walter Breen: Phil Dick: Inner Space Astronaut (del 1)

      om fandom

            Bertil Mårtensson: Inte ens när dom pratar sf kan norrmännen låta bli att pika svenskarna

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Lin Carter: Tolkien: A Look Behind the Lord of the Rings

 1. Munro Chadwick: The Heroic Age

Gilbert Highet: The Classical Tradition

Nya böcker (bokanmälningar)

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Stor jubileumsomröstning (om SF Forum)

Noveller/romaner

Philip K. Dick: The Story to End All Stories For Harlan Ellison’s Anthology Dangerous Visions (ur Niekas)

Peder Carlsson: Counterpoint

Per Flensburg: Parallellvärlden

Ray Bradbury: Mathematica Minus (ur Imagination och New Worlds)

Peder Carlsson: Hip Spy (del av roman)

Dikter

 1. R. R. Tolkien: Ljusbäraren (övers Ohlmarks)

Jan-Erik Johansson: Slic

Bertil Mårtensson: Metafysisk antiklimax no. 8

Kerstin Lenander: skärvor

John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson: I modlösheten: Förhoppningar

Bertil Mårtensson: Älgjakt 1969/Det som kameran inte såg

John-Henri Holmberg: (Utan titel) Under din hand ler klippan

Per Flensburg: Dikt. Gryningens belkblåa timme är inne

Bertil Mårtensson: (Utan titel) Och så föddes jag med denna tanke

Bertil Mårtensson: Om någonting som kanske händer (eller) ”Ballad om det kontinuerliga misslyckandets sötma

Kristina Hallind: Hur rätt hade inte de gamle!

Kristina Hallind: Till Arvid – med anledning av förlovningen –

Bertil Mårtensson: He can write poems in English about you wholesale

Kerstin Lenander: (Utan titel) Sanden…

”Egon Lindeberg”: Holmbergs himmelsfärd (fanlyrik, ill Bodil Mårtensson, inledning Bertil Mårtensson)

Bertil Mårtensson: SF-SF-SF (båten är en båt)

Insändare

Övrigt

”Welam Welamson”: I dag för trettio år sedan (fanniskt kåseri)

Bertil Mårtensson: En kongress är en kongress är en bil (fanniskt om kongresser)

Innehållsförteckning

 

Nr 46 red John-Henri Holmberg (216 s) 1969

Redaktionellt

John-Henri Holmberg: Redaktionellt (inkl foton på fans med text)

Artiklar/debatt

      om sf

            Jon Bing och Tor Åge Bringsværd: Proklamasjon (om sf- och fantasydefinitioner)

Bo Stenfors: Djungelflickor i mitt liv

Denis Lindbohm: Såsom ett ljus (om t ex UFO och reinkarnation i sf)

John-Henri Holmberg: Non credo (svar till Denis Lindbohm)

      om fandom

            Guri Hjeltnes: Eventyret om den ufullendte (uten slutt) (fannisk essä)

Torkel Franzén: Plastved

Inge R. L. Larsson: Har Herman förlorat förståndet? (om Gothcon 71)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

Jessica Widriksson

William Burrougs: Nova Express

Robert A. Heinlein: The Worlds of Robert A. Heinlein

David McDaniel: The Prisoner #2

 1. P. Inselman

James Branch Cabell: Jurgen

Norman Spinrad: Bug Jack Barron

Tom Boardman (red) An ABC of Science Fiction

Bob Shaw: Shadow of Heaven

 1. K. Joseph: The Hole in the Zero

John Brunner: Quicksand

Anders Bodelsen: Frysepunktet

John-Henri Holmberg

Keith Roberts: Pavane

Charles Harness: The Rose

Andre Norton: Dark Piper

John Brunner: Times Without Number

Philip Francis Nowlan: Armageddon 2419 A.D./The Airlords of Han

 1. C. Jersild: Calvinols resa genom världen

Norman Spinrad: The Men in the Jungle

Lars Forssell: Nedslag

Lloyd Biggle, Jr. (red): The Double:Bill Symposium

Kingsley Amis: The Green Man

 1. M. O’Donnell: Final War

John Rackham: Treasure of Tau Ceti

Terry Carr and Donald A. Wollheim (red): World’s Best Science Fiction 1969

 1. A. Camp: An Introduction to Virgil’s Aeneid

Judith Merrill (red): SF 12

Lin Carter: Dragons, Elves and Heroes/The Young Magicians

William Ready: Understanding Tolkien

Lord Dunsany: The King of Elfland’s Daughter

Fletcher Pratt: The Blue Star

Stig Claesson: Nelly

Jannick Storm (red): Impuls 1

Gunnar Gunnarson: Dikten och demonerna

Graham Greene: May We Borrow Your Husband & Other Comedies of the Sexual Life

Bob Shaw: The Palace of Eternity

Pär Rådström: Tiden väntar inte/Greg Bengtsson och kärleken/Ärans portar

William Morris: The Wood Beyond the World

Witold Gombrowicz: Ferdydurke

John Brunner: The Jagged Orbit

Roger Zelazny: Creatures of Light and Darkness

Bure Holmbäck: Det lekfulla allvaret

Herbert Read: The Green Child

Robert Cham Gilman: The Rebel of Rhada

Lin Carter: Tower of Medusa

George H. Smith: Kar Kaballa

Michael Moorcock: The Black Corridor

Edgar Rice Burroughs: The Mad King

      av magasin

      av fanzines

            Mats Linder: Gammal ost

DNQ

Thud

Fanac

PH

DAST-Magazine

Cosmos Bulletin

Future Fan

Fabula

SF-Nytt

Utflykter i det okända

Nex – moralisk-litterär debattskrift med radikal inställning

Den suckande tungan: Kjell F. Borgströms dikter 1964-1968

      av filmer

SFSF

      Kjell Borgström och John-Henri Holmberg: SFSF-Mötesnytt

Noveller/romaner

      Kristina Hallind: Ett fall av bibliofobi

Jannick Storm: Andlig is (övers Sven Christer Swahn)

Marcus Tullius Cicero: Somnium Scipionis (Scipios dröm) (övers Torkel Franzén, bearbetad och försedd  med  inledning och noter av John-Henri Holmberg)

Sture Lönnerstrand: Stjärnorna kring Amanda Long

Bertil Mårtensson: Berget (ur romanen ”De blå träden”)

Peder Carlsson: The Age of the Cliffs

Sture Lönnerstrand: Expedition ”Atlantis” (hörspel)

Kerstin Lenander: Kammysai

Dikter

Torkel Franzén: Those Gentle Souls (fannisk)

Torkel Franzén: Non sum qualis eram bonae sub regno Baltarae (fannisk)

Kjell Borgström: Sången om Mont (inledning och noter av S. A. Abrahamsson). Omfattar Jurt söker, Jurt finner, Orgal, Detta är Urlururult, Jurts saga (skådespel)

Kerstin Lenander: (Utan titel) Hör!

Insändare

      John-Henri Holmberg: Brev

Jessica Widriksson

Rudolf der Hagopian

Mats Linder

Eva Rosén

Bertil Mårtensson

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 47 red Mats Linder (56 s) 1970

Redaktionellt

Mats Linder: Dialog

Mats Linder, John-Henri Holmberg, Bertil Mårtensson: Ja ja, skit i det då (om SFSF och SF Forum)

Artiklar/debatt

      om sf

            Mats Linder: Science fiction som samhällskritik

Bertil Mårtensson: Bristande insikter (om Sam J. Lundwall: Science fiction)

John-Henri Holmberg: Denna… bok… (om Sam J. Lundwall: Science fiction)

Mats Linder: Exempelsamling (om Sam J. Lundwall: Science fiction)

John-Henri Holmberg: Fredric Brown – en presentation

      om fandom

            Torkel Franzén: Fakin’ it (fanniskt kåseri)

Pilar Giralt: Fandom i Spanien

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

 1. P. Inselman

Keith Roberts: Pavane

Anne McCaffrey: Decision at Doona

Piers Anthony: Omnivore

Piers Anthony: Macroscope

Larry Niven: The Shape of Space

Thomas Burnett Swann: Moondust

Avram Davidson: The Island Under the Earth

Mats Linder

Philip K. Dick: A. Lincoln, Simulacrum (We Can Build You)

Philip K. Dick: Do Androids Dream of Electric Sheep?

Keith Laumer: It’s a Mad, Mad, Mad Galaxy

Keith Laumer: The Day Before Forever/Thunderhead

John-Henri Holmberg

Harlan Ellison: The Beast That Shouted Love at the Heart of the World

Samuel Delany: Nova

 1. Sprague de Camp: A Gun for Dinosaur
 2. Sprague de Camp: The Goblin Tower
 3. Sprague de Camp: The Dragon of the Ishtar Gate
 4. Sprague de Camp och Fletcher Pratt: Land of Unreason

Poul Anderson: The Rebel Worlds

      av magasin

      av fanzines

Mats Linder: Gammal ost

Thud

Index till de tre sista årgångarna av tidskriften Häpna!

Grattis, Pelle

PH

DAST-Magazine

Jules Verne Magasinet

      av filmer

SFSF

Kjell Borgström: Mötesnytt

Medlemslista SFSF

Noveller/romaner

Björn W. Öijer: Solguden

Kjell Borgström: Kaptauuu

Sture Lönnerstrand: Gossen i det gröna

”S+m I. L+ndw+ll”: Jag är Paranoid (parodi)

Dikter

      Kristina Hallind: Till en gud

Insändare

Mats Linder: Brev

Lennart Fryxelius (svar från John-Henri Holmberg)

Sam J. Lundwall

Harry Warner, Jr.

”Orlando Mårtensson”

Iwan Hedman

Magnus Knutsson

Kjell Hjalmarsson

Klas Eklund

Övrigt

Innehållsförteckning

Skivrecension: Mats Linder: Deep Purple and the Royal Philharmonic Orchestra: Concerto for Group and Orchestra

Nr 48 red Kjell Borgström (58 s) 1970

Redaktionellt

Kjell Borgström: Från  redaktionen

Artiklar/debatt

      om sf

Walter Breen: Phil Dick: Inner Space Astronaut (del 2) (ur Warhoon. Övers. Bertil Mårtensson)

Bo Stenfors: Nemo In Slumberland – den första tecknade science fiction serien

Bo Stenfors: Mer om djungelflickorna

      om fandom

            Per Insulander: Forum International – ett misslyckande eller…

Kjell Borgström: Kortfattad svensk reserapport från Heicon

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

 1. P. Inselman

Robert Silverberg: Nightwings

John Sladek: Mechasm

 1. Sprague de Camp: The Tritonian Ring

John Brunner: The Evil That Men Do

Lin Carter: The Purloined Planet

Edmond Hamilton: The Comet Kings

Bertram Chandler: Catch the Star Winds

Bertram Chandler: Spartan Planet

Ursula K. LeGuin: The Left Hand of Darkness

Jessica Widriksson

Kenneth Robeson: The Man Who Shook the Earth

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Bo Stenfors: Granskningsmannens rapport

Kjell Borgström och Kristina Hallind: Mötesnytt

Noveller/romaner

      Strachil Peev: Gränsen vid Zhar i nittonde kvadranten

Bo Stenfors: Vem är levande?

Dikter

      Eva Rosén: Kontakt

Kjell Borgström: Galax 87

Kjell Borgström: Tortyrens dal

Kjell Borgström: Den värld förfader Stenulv gav oss

Kjell Borgström: Främmande tempel

Jan Eriksson: Inspiration

Kjell Borgström: Beundransvärda mur

Kjell Borgström: Teja av Vesuvius

Kjell Borgström: Jaguaren

Kjell Borgström: Odin och pantern

Insändare

      Kjell Borgström: Brevspalten

Karl Gustav Jakobsson

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 49 red Peder Carlsson och Kristina Hallind (34 s) 1971

Redaktionellt

Peder Carlsson och Kristina Hallind: Post festum

The End

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: Science fictions tradition

      om fandom

Svend Kreiner Møller: I anledning av valget. Et forslag till rekonstruktion av Forum.

Peder Carlsson: Er redaktör tar ordet (svar till Møller)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

 1. P. Inselmann

Harlan Ellison: I Have No Mouth And I Must Scream

John Collier: Fancies & Goodnights

 1. L. Moore: Jirel of Joiry

Roger Zelazny (red): Nebula Award Stories nr 3

 1. L. Ferman (red): The Best From Fantasy and Science Fiction, 15th series

Philip José Farmer: The Maker of Universes

Philip José Farmer: The Gates of Creation

Philip José Farmer: A Private Cosmos

Peder Carlsson: Sent i november

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Kristina Hallind: Redaktör Kristina!

Insändare

Peder Carlsson: Brev

Sam J. Lundwall

Mats Linder

Kjell Rynefors

Tony Nordin

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 50 red Peder Carlsson och Kristina Hallind (32 s) 1971

Redaktionellt

      Peder Carlsson: Ledare: Den förborgade fandom

Peder Carlsson: The End

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Science fiction och begreppet ”genre”

Peder Carlsson: Limbo (om Jannick Storms fanzine som behandlar J. G. Ballard)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Isaac Asimov: Opus 100

Roger Zelazny: Damnation Alley

Peder Carlsson

Olle Hammarlund: Stjärnornas barn

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      John-Henri Holmberg: Protokoll från SFSFs medlemsmöte 5/2 1971

John-Henri Holmberg: Sekreterarrapport om verksamheten

Noveller/romaner

Kristina Hallind: Faran av att odla sin själ

Dikter

      Anonym: Forums egen brevskrivarevisa

Insändare

      Peder Carlsson: Fy forum, nya brev!

Kjell Borgström

Bertil Mårtensson

Ramon Wåhlin

Svend Kreiner Møller

Per Flensburg

Övrigt

      Innehållsförteckning

 

Nr 51 red Peder Carlsson och Kristina Hallind (36 s) 1971

Redaktionellt

Peder Carlsson: Inte en våg men ett hav (om modern sf)

Peder Carlsson: The End

Artiklar/debatt

      om sf

            Sture Lönnerstrand: Faktasi, fantasi och materialism

      om fandom

      om övrigt

Jon Bing och Tor Åge Bringsværd: Science fiction film-festival (Trieste 1970)

Recensioner

      av böcker

            Jon Bing

Brian W. Aldiss: The Shape of Further Things

John-Henri Holmberg

Philip K. Dick: Our Friends from Frolix 8

Poul Anderson och Gordon R. Dickson: Earthman’s Burden

Peder Carlsson

Shane W. Baxter: Hjälte dömd att dö

Mats Linder

Keith Laumer: Retief and the Warlords

Keith Laumer: Retief: Ambassador to Space

Keith Laumer: Time Trap

Keith Laumer: The Shape Changer

 1. P. Inselmann

Larry Niven: Ringworld

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Stadgar, antagna 1971

Noveller/romaner

Dikter

George Jones: Narcissus 70 and Venus (med inledning av Peder Carlsson)

Insändare

      Peder Carlsson: Kära Forum!

Kjell Borgström

Bertil Mårtensson

Bodil Carlsson

Sven Eklund

Kjell Alinge

Klas Eklund

Per Flensburg

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 52 red Peder Carlsson och Kristina Hallind (64 s) 1971

Redaktionellt

Peder Carlsson: Ledare: Anno Domini MCMLXVI (om fandom och Forum)

Peder Carlsson och John-Henri Holmberg: Slutord

Artiklar/debatt

      om sf

John-Henri Holmberg: Olaf Stapledon – en presentation, samt tankar om en översättning, inkl bibliografi

Donald A. Wollheim: Guest of Honor Speech (1968, ur Luna, övers Mats Linder)

John-Henri Holmberg: Om en författare: Samuel R. Delany, inkl bibliografi

Samuel R. Delany: Skiss till en tvådelad uppfinning (om sf, övers Torkel Franzén)

Sandra Miesel: Mytstrukturen i ”Nova” (Delany) (från Extrapolation, övers John-Henri Holmberg)

om fandom

      om övrigt

Olle Hammarlund: Det eviga ögonblicket (essä)

Recensioner

      av böcker

Göran Bengtsson

Donald A. Wollheim: The Universe Makers (”Vårt öde bland stjärnorna”)

John-Henri Holmberg

Robert A. Heinlein: I Will Fear No Evil (”Längtan efter evigt liv”)

Poul Anderson: Tao Zero

James Blish: Cities In Flight

Svend Kreiner Møller

Bob Shaw: One Million Tomorrows

Mats Linder

Richard C. Meredith: We All Died at Breakaway Station

John-Henri Holmberg: Korts (5 anmälningar)

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

      Kjell Alinge: Det är samma färg

Insändare

Peder Carlsson: Puben Brevet

Kjell Alinge

Bertil Mårtensson

Sven Eklund

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 53 red Peder Carlsson och Kristina Hallind (62 s) 1971

Redaktionellt

Peder Carlsson: Ledare: Dessa eviga symboler (om Sandra Miesels artikel i nr 52)

Peder Carlsson: The End

Artiklar/debatt

      om sf

Norman Spinrad intervjuad av Jannick Storm (övers mm Peder Carlsson och Kristina Hallind), inkl bibliografi

John-Henri Holmberg och Mats Linder: (Utan titel) (om Lundwalls Science fiction…)

Göran Bengtson: Sam J. Lundwalls parallella värld (om Science fiction – från begynnelsen till våra dagar)

Tony Nordin: Håller SF på att självdö?

Nick Perry och Roy Wilkie: Homo hydrogenesis. Några konturer i James G. Ballards psykiska landskap (ur Riverside Quarterly, övers Bertil Mårtensson)

John-Henri Holmberg och Göran Bengtson: J. G. Ballard: En bibliografi

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Hans Lundberg: Måndag klockan tre (”Svensk sf minsann!”)

Wilson Tucker: The Year of the Quiet Sun

Wilson Tucker: The Long Loud Silence

Bertil Mårtensson

Brian Aldiss: The Hand-Reared Boy

John Ågren

Harry Harrison: Hjälten

 1. P. Inselmann

Poul Anderson: Three Hearts and Three Lions

Mats Linder

Sam J. Lundwall: Alice’s World

Sam J. Lundwall: No Time For Heroes

Bo Lundin: Salongsbödlarna

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Peder Carlsson: Postmästarstuvning

Bertil Mårtensson

Sture Lönnerstrand

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 54 red Peder Carlsson och Kristina Hallind (44 s) 1971

Redaktionellt

      Peder Carlsson: Ledare: Äkta Uzbekistansk Schickelgrübel

Peder Carlsson: The End

Artiklar/debatt

      om sf

John-Henri Holmberg: Metafysik & kritik (böcker om sf)

Anonym: Sovjetisk science fiction – förbisedd i väst (ur Rysk Kulturrevy)

Barbara Floyd: Inte vilken jord som helst – en kritisk studie av T. H. Whites ”The Once and Future King” (ur Riverside Quarterly, övers Bertil Mårtensson)

Göran Bengtson: Komplettering till artikel i nr 53

      om fandom

            Bertil Mårtensson: Vår man i Lund ritar och berättar: SFSF

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Daniel Keyes: The Touch

Mats Linder

 1. E. van Vogt: The Battle of Forever

Bertil Mårtensson

Michael Moorcock: New Worlds 1

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

Bertil och Bodil Mårtensson: SOS jorden brinner

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Kristina Hallind

Huset Usher

Minas Tirith

Insändare

Peder Carlsson: ”Nu kom det post igen!”

Bertil Mårtensson

Kjell Borgström

Övrigt

      Innehållsförteckning

Förbundets för Kronobergs läns självbestämmande röst vol. 3 nr. 2

 

Nr 55 red Peder Carlsson och Kristina Hallind (46 s) 1972

Redaktionellt

Peder Carlsson: Ledare: Den fanniska polarisationen

Peder Carlsson: The End

Anonym: Forums sf-pristävling avgjord

Artiklar/debatt

      om sf

Barbara Floyd: Min moders förbannelse (om T. H. Whites ”The Queen of Air and Darkness) (övers Bertil Mårtensson)

Bertil Mårtensson: Damon Knight – kritiker?

      om fandom

            Prologen (om Logcon 73)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Ted White: By Furies Possessed

Peder Carlsson

Peter Haars: Prokon

Mats Linder

Richard Matheson: Shock Waves

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Peder Carlsson: Byråkraten (om SFSFs årsmöte 1971)

Jörgen Peterzén, John-Henri Holmberg och Mats Linder: Kort försvarstal från byråkraterna

Noveller/romaner

Sverker Arfvidsson: Ur rymdvärlden

Anonym: The Nossredna Letters (fiktiv brevväxling)

Bertil Mårtensson: En saga om målinriktade studier (fannisk)

Dikter

Insändare

Peder Carlsson: Brevet

John-Henri Holmberg

Mats Linder

Övrigt

Innehållsförteckning

 

Nr 56 red Mats Linder (34 s) 1972

Redaktionellt

Mats Linder och John-Henri Holmberg: En något föråldrad dialog mellan redaktionen

Artiklar/debatt

      om sf

Christian Gräslund: Sällsamma drömmar. En studie i H. P. Lovecrafts författarskap, inkl bibliografi

Bertil Mårtensson: Energilagen, miljöförstöringen och det galaktiska imperiet

Mats Linder: Alfred Bester, en presentation, inkl bibliografi

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson

Clifford Simak: Out of Their Minds

John-Henri Holmberg

James Blish: The Day After Judgment

Theodore Sturgeon: Sturgeon Is Alive and Well

Cecilia Jacobson

John Boyd: Sex and the High Command

Horst Schröder

Michael Pehlke och Norbert Lingfeld: Roboter und Gartenlaube. Ideologie und Unterhaltung in der Science Fiction Literatur

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Ulf Westblom och John Ågren: Och skinande var dess väggar…

Robert Carleson: En blå kväll flög Gunnar Sträng till blåkulla

 1. Abelard G:son Frunk: The Greatest Story Never Told

Dikter

Insändare

Mats Linder och John-Henri Holmberg: Brev

Robert Carleson

Kjell Borgström (2)

Rune Forsgren

Övrigt

Innehållsförteckning

 

Nr 57 red John-Henri Holmberg (60 s) 1973

Redaktionellt

      John-Henri Holmberg: Redaktionellt

John-Henri Holmberg och Mats Linder: Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge…

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: Den levande muminvärlden

Harry Hackzell: Mumintrollen och deras bakgrund

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 58 red John-Henri Holmberg och Mats Linder (44 s) 1973

Redaktionellt

John-Henri Holmberg och Mats Linder: Dialog. Redaktionen pratar med sig själv.

Artiklar/debatt

      om sf

            Philip José Farmer: Citat I. Ur hedersgästtal vid Baycon (ur SF Review)

Mats Linder: Citat II. Ur föredrag vid Fancon 70 (ur SF Forum)

Carl Johan Holzhausen: På tal om sf…

John-Henri Holmberg: Jack Vance – en presentation, inkl bibliografi

Bertil Mårtensson: Tidsbegreppet i science fiction

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg

Clifford D. Simak: A Choice of Gods

Robert Silverberg: The Book of Skulls

Jack Vance: The Anome

Mats Linder

David Gerrold: When Harlie Was One

Poul Anderson: There Will Be Time

Philip José Farmer: Time’s Last Gift

Henry Kuttner: Fury

Henry Kuttner: Robots Have No Tails

Keith Laumer: The Big Show

George Zebrowski (från Vector, övers Mats Linder)

Robert Silverberg: Dying Inside

Cy Chauvin (övers Mats Linder)

Isaac Asimov: The Gods Themselves

Horst Schröder

Eike Barmeyer (red.): Science Fiction: Theorie und Geschichte

Bertil Mårtensson (fake-recension)

Emma Whineburger: Clods Beyond Nowhere

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Sven Christer Swahn: Tagning: framtid. Tagning: framtid. Tagning: framtid.

Dikter

Insändare

      John-Henri Holmberg och Mats Linder: Brev

Katrin Bjerrome

Bertil Mårtensson

Övrigt

            Innehållsförteckning

Nr 59 red Rune Forsgren (34 s) 1974

Redaktionellt

      Rune Forsgren: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Science fiction och framtiden

Sven Christer Swahn: Stanislaw Lem och Solaris

Jostein Saakvitne: Betraktninger

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Marion Zimmer Bradley: Darkover Landfall

Terry Carr (red): Universe 2

Michael Moorcock (red): New Worlds 5

Damon Knight (red): Orbit 10

Robert Hoskins (red): Infinity Four

Mary Stewart: The Crystal Cave

Poul Anderson: The People of the Wind

Mats Linder

Bob Ottum: All Right, Everybody Off the Planet!

Horst Schröder

Jörg Hienger: Literarische Zukunftsphantastik

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dénis Lindbohm: Flyt, Bagge, flyt

Bo Stenfors: Androginie marmor (del 1)

Dikter

Insändare

Övrigt

Innehållsförteckning

 

Nr 60 red Rune Forsgren (48 s) 1974

Redaktionellt

      Rune Forsgren: Redaktionellt. Människan och naturen.

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: Shirley Jackson, inkl bibliografi

Marion Z. Bradley: Det betyder… (ur The Alien Critic)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Poul Anderson: The Byworlder

Poul Anderson: The Dancer From Atlantis

Leo P. Kelley: Mythmaster

Dean R. Koontz: Demon Seed

Piers Anthony: Var the Stick

Murray Leinster: The Wailing Asteroid

Forrest J. Ackerman (red): Best Science Fiction for 1973

Terry Carr (red): The Best Science Fiction of the Year (1973)

Lester del Rey (red): Best Science Fiction Stories of the Year (1973)

Donald A. Wollheim (red): The 1973 Annual World’s Best SF

Katherine Kurtz: Deryni Rising

Katherine Kurtz: Deryni Checkmate

Katherine Kurtz: High Deryni

Horst Schröder

Georg Seesslen och Bernt Kling: Romantik und Gewalt. Band 1.

Bertil Mårtensson

Frank Herbert: Whipping Star

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Dénis Lindbohm: Skymning

Bo Stenfors: Androginie marmor (del 2)

Dikter

      Kjell Borgström: De båda galaxerna

Geir-A. Olsen: Mørke…

Insändare

      Rune Forsgren: Brev till Forum

John-Henri Holmberg

Kjell Borgström

Bertil Mårtensson

Peter Lindholm

Mats Linder

Lars Persson

Sten Dahlskog

Övrigt

Innehållsförteckning

 

Nr 61 red Rune Forsgren (52 s) 1974

Redaktionellt

      Rune Forsgren: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Ingenting är som det från början verkar

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Mats Linder

Michael G. Coney: Syzygy

Michael G. Coney: Mirror Image

Michael G. Coney: Friends Come In Boxes

The Hero of Downways

John-Henri Holmberg

Lin Carter: The Man Who Loved Mars

Harry Harrison: Deathworld 2

Harry Harrison: Deathworld 3

Harry Harrison: The Stainless Steel Rat Saves the World

Harry Harrison: A Transatlantic Tunnel, Hurrah!

Gordon R. Dickson: Mutants

Gordon R. Dickson: The Outposter

Gordon R. Dickson: The Book of Gordon R. Dickson

Philip José Farmer: The Book of Philip José Farmer

Marion Zimmer Bradley: Hunters of the Red Moon

Horst Schröder

Leon Stover: La Science Fiction Américaine

Marcel Schneider: La littérature fantastique en France

Jacques Sadoul: Hier l’an 2000

Bertil Mårtensson

Brian Aldiss: Frankenstein Unbound

Rune Forsgren

Michael Moorcock (red): Best SF Stories From New Worlds 8

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

Beverly Baker: En rutten apelsin (Om ”A Clockwork Orange”) (övers Annika Persson)

Bertil Mårtensson: Soylent Green

SFSF

Noveller/romaner

      Bo Stenfors: Androginie marmor (del 3)

Dénis Lindbohm: Möte med hjälte

Dikter

Göran Engtson och Sven-Christer Swahn: Fridsrop

Kristina Hallind: Mamsell Singoalla Arfwidsson

Insändare

      Rune Forsgren: Brev till Forum

Jostein Saakvitne

Bertil Mårtensson

Geir-A. Olsen

Dénis Lindbohm

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 62 red Rune Forsgren (42 s) 1974

Redaktionellt

Rune Forsgren m fl: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Göran Bengtson: Farmer agonistes – att återfödas, para sig, och dö. Inkl bibliografi.

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson

Brian Aldiss: Billion Year Spree

Jack Vance: Trullion – Alastor 2262

Arthur C. Clarke: Rendez-vous With Rama

Piers Anthony: Macroscope

John-Henri Holmberg

Michael Moorcock och Charles Platt (red): New Worlds 6

Harry Harrison (red): Four For the Future

Harry Harrison och Brian Aldiss (red): The Year’s Best Science Fiction No 6

Robin Scott Wilson (red): Those Who Can

Robert Silverberg (red): New Dimensions 1

Damon Knight (red): Perchance to Dream

Carol och Frederik Pohl: Science Fiction: The Great Years

Anne McCaffrey: Cooking Out of This World

Peter Varmin (”X”)

Robert A. Heinlein: Time Enough For Love

av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Bertil Mårtensson: Hello Goodbye (del 1)

Thomas Gillblad: Pennskrinet

Dikter

Insändare

      Rune Forsgren: Brev till Forum

Mats Linder

Bertil Mårtenson

Göran Bengtson

Geir-A. Olsen

Kjell Rynefors

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 63 red Bertil Mårtensson (40 s) 1975

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Viktigt meddelande

Bertil Mårtensson: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Om det omöjliga i att definiera sf

      om fandom

            Bertil Mårtensson: SF-kongresser 75

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Philip José Farmer: To Your Scattered Bodies Go

Philip José Farmer: The Fabulous Riverboat

Philip José Farmer: The Other Log of Phileas Fogg

            Bertil Mårtensson

Jack Vance: The Languages of Pao

Jack Vance: Bad Ronald

Jack Vance: The Anome

Jack Vance: The Brave Free Men

Jack Vance: The Asutra

John-Henri Holmberg: Drömmar om evigheten

Sven Christer Swahn: 7 x framtiden

Philip K. Dick: Flow My Tears, the Policeman Said

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Hello Goodbye (del 2)

 1. A. Abrahamsson: Ödets makt

Dikter

 1. A. Abrahamsson: Hymn till en lurvig myskoxe, en rolldikt
 2. A. Abrahamsson: Somliga
 3. A. Abrahamsson: (Utan titel) Murklor, feta murklor

Insändare

Bertil Mårtensson: Brevet

Jostein Saakvitne

Peter Varmin

Ulf Westblom

Geir Arne Olsen

Kjell Alinge

Övrigt

Innehållsförteckning

Bertil Mårtensson: Index till SF-Forum 49-62

Nr 64-65 red Bertil Mårtensson (82 s) 1975

Redaktionellt

Bertil Mårtensson: Lite redaktionellt eftersnack…

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Clifford Simak (författarporträtt)

John-Henri Holmberg: Det salongsfähiga ghettot

John-Henri Holmberg: Bibliografi för Clifford Simak

      om fandom

            Bertil Mårtensson: Delta, før brændevin og… (kongressrapport Köpenhamn 1975)

Bertil Mårtensson: Fannisk omgruppering (kåseri)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Mats Linder

Robert Sheckley: Can You Feel Anything When I Do This?

Sven Christer Swahn

Sam J. Lundwall: Illustrerad bibliografi över Science Fiction & Fantasy 1741-1973 (ur SDS)

Bertil Mårtensson

”Ferdinand Fitzschkloff”: Uppror!

Ursula K. LeGuin: The Dispossessed

Peter Varmin

Isaac Asimov (red): Before the Golden Age

      av magasin

      av fanzines

            Bertil Mårtensson: Fanzines

Fijagh!

Blodskam

Cosmos Bulletin

Livstecknet

Nyheter från Science Fiction bokklubben

Antares

Fanac

Summa

DNQ

Tralfa

Aragorn

Driftglass

Prisoner

Den elektrifierte metallgutten

Peder Carlsson: Fanzines: Mundäna sektionen

KCA-nytt

Finnjollebladet

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Mystisk upplevelse

”Ramon Alco Laffurtney”: O’Shaughnessy, Time and What Else?

Bertil Mårtensson: Hello Goodbye (del 3)

Dikter

      Geir A. Olsen: Kosmisk sørgesang

Tommy Ljungberg: Centrallyrik

Insändare

      Bertil Mårtensson: Brevspalt

John-Henri Holmberg

Lars-Olov Strandberg

Göran Bengtson

Torbjörn Wärnheim

Geir Olsen

Rune Forsgren

Mats Linder

Steve Sem-Sandberg

Marie Forell

Ulla Hammarkvist

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 66 red Bertil Mårtensson (44 s) 1975

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Redaktörens ohämmade prat och acknowledgementspalt

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg och Bertil Mårtensson: James Blish in memoriam

Peder Carlsson: De nya etnologerna (speciellt om LeGuin och Vance)

David Griffin: Komplettering av Simak-bibliografi

Britt Aniansson: Tolkiens kriterier

Bertil Mårtensson: Månadens aforism

John-Henri Holmberg: Fritz Leiber. Författarporträtt.

      om fandom

            Bertil Mårtensson: Topnotch Matter (nyheter om kongresser, böcker, priser)

Bertil Mårtensson: V. Bodé, 33, död

      om övrigt

            Jean Pierre Hallet: Tänkvärt? (ur Pygmy Kitabu)

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson

Arkadi och Boris Strugatski: Hard To Be a God

Poul Andersson: Satan’s World

Isaac Asimov: Dömd planet

Dénis Lindbohm: Eden utan Adam

John Norman: Priest-Kings of Gor

John-Henri Holmberg

George Malko: Scientology: The New Religion

Leigh Brackett: The Ginger Star

Leigh Brackett: The Hounds of Skaith

Steve Sem-Sandberg

Dénis Lindbohm: Stjärnpesten

Anonym (red): Spionen utifrån

Kristian Priemel

James White: Evigt liv

David S. Garnett: Spegeln i skyn

      av magasin

            Bertil Mårtensson

Science Fiction Monthly

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

      Bertil Mårtensson: (Utan titel) När asbestsvanen förklingat sitt hesa skri

Bertil Mårtensson: (Utan titel) Det börjar mer

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 67 red Bertil Mårtensson (50 s) 1975

Redaktionellt

Kristian Priemel: Gästledare. Svens sf-tidskrift sökes!

Bertil Mårtensson: Skrivarna (SF Forum 67s medarbetare)

Bertil Mårtensson: Redaktörens slutprat

Artiklar/debatt

      om sf

Dénis Lindbohm: Stjärnpestens politik (svar på recension)

David Griffin: Michael Bishop, porträtt med bibliografi

Bertil Mårtensson: SFs och den fantastiska berättelsens nödvändighet

John-Henri Holmberg: Fritz Leiber-bibliografi

John-Henri Holmberg: Sagans moral. Om några innebörder i Tolkiens Ring-trilogi.

      om fandom

            Lars-Olov Strandberg: Bildsidor från Coventry påsken 1975

      om övrigt

            Bertil Mårtensson: Kärnkraft och oberoende

Recensioner

      av böcker

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Kristian Priemel: Jakten på SFF 58 (fannisk)

Steve Sem-Sandberg: Den strandade arken

Gunnar och Stefan Högnäs: Ditt liv är ett för mycket

Bertil Mårtensson: Jakob och David

Dikter

Sven Christer Swahn: Lösa blad till Martin-historien

Sven Albin Abrahamsson: Portfölj

Ormando i grottan

Roten

Kvastfeningarna

Månen

Rundgång i en park

Dikten

Gycklaren

Epitafium

Till en påse karameller

Huskritik

Betraktelse

1812

Insändare

Bertil Mårtensson: Brevskörden

Tomas Cronholm

Övrigt

      Innehållsförteckning

 

Nr 68 red Christer Nordin (44 s) 1976

Redaktionellt

Christer Nordin: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            ? (ofullständig?)

Ursula K. LeGuin: The Lathe of Heaven

Steve Sem-Sandberg

Clifford D. Simak: Our Children’s Children

John-Henri Holmberg

Marion Zimmer Bradley: The World Wreckers

Jack Finney: Time and Again

Peter Varmin

Larry Niven och Jerry Pournelle: The Mote in God’s Eye

Ingvar Svensson

Neil Goble: Asimov Analyzed

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Sven Christer Swahn: Verklighetsdrogen

Öyvind Myhre: Spekulanterna (ur Algernon, övers Karin Nordin)

Dikter

      Geir-A. Olsen: Langsomt danser Tamara

Insändare

      Christer Nordin: Forum för fans

Per Breimer

Jan E. Hallström

Anders L. Gustafsson

Övrigt

      Innehållsförteckning

SF-Forum 1975 (nummer 63-67)

 

Nr 69 red Christer Nordin (20 s) 1976

Christer Nordin: Redaktionellt

Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Carl Johan Holzhausen: Tal vid SF-kongressen Fancon 74

Sven Christer Swahn: Framtidslitteraturen eller Fallet med den underprivilegierade

författaren

Stanislaw Lem: Självporträtt (övers Sven Christer Swahn)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Niklas Rådström

Stanislaw Lem: Det perfekta tomrummet

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Öyvind Myhre: Bosättningen (ur Algernon, övers Karin Nordin)

Carl Johan Holzhausen: När Uhr drog ut mot det okända

Dikter

Insändare

      Christer Nordin: Forum för fans

Replik från Bertil Mårtensson på Jan Hallströms inlägg i Nr 68

Janne Malmros

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 70-71 red Christer Nordin (20 s) 1976

Redaktionellt

      Christer Nordin: Redax

Artiklar/debatt

      om sf

            Dénis Lindbohm: Isjungfrur och helveteshyndor (om Tolkiens Ring-trilogi)

      om fandom

            Anonym: Mancon 5. Fotokollage.

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Kristian Priemel

Bertil Mårtensson: Samarkand 5617

Horst Schröder

Vera Graaf: Homo futurus. Eine Analyse der modernen Science Fiction.

John-Henri Holmberg

Morris West: The Shoes of the Fisherman

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Novell till Scancon 76

Bertil Mårtensson: Försoningens dag

Johan Westerlund: Silverregnet

Dikter

      Sven Christer Swahn: Rymdsaga

Kjell Borgström: En blomsterhandlare och hans båt

John-Henri Holmberg: Julsonett

Insändare

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 72 red John-Henri Holmberg och Per Insulander (54 s) 1977

Redaktionellt

      Per Insulander och John-Henri Holmberg: Redaktionellt

John-Henri Holmberg och Per Insulander: Slutord på vägen

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg och Per Insulander: SF-intervju 1: Bertil Mårtensson

John-Henri Holmberg: Kan man hoppas på framtiden? (i Tema: Om kvinnosynen i SF)

Gunilla Dahlblom: Varken född till man – eller andra fiol  (i Tema: Om kvinnosynen i SF)

George Fergus, John-Henri Holmberg och Per Insulander: SF-romaner med kvinnlig huvudperson  (i Tema: Om kvinnosynen i SF)

      om fandom

            Torkel Franzén: …liksom en ouppdragen klocka… (fannisk essä)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Steve Sem-Sandberg

Ursula K. LeGuin: The Wind’s Twelve Quarters

John-Henri Holmberg

Brian Aldiss och Harry Harrison: Hell’s Cartographers. Some personal histories of Science Fiction writers.

Thomas D. Clareson: Voices For the Future: Essays on Mayor Science Fiction Writers.

Sam Moskowitz: Strange Horizons. The Spectrum of Science Fiction.

Joe Haldeman: The Forever War

Jerry Pournelle: The Mercenary

Poul Anderson: The Day of Their Return

Poul Anderson: A Knight of Ghosts and Shadows

John Ågren

Adrian Berry: The Next Ten Thousand Years. A Vision of Man’s Future in the Universe.

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Samuel R. Delany: Diktad struktur med 365 bärelement

Sven Christer Swahn: Ljuset från Alpha Centauri (del 1)

Dikter

Insändare

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 73 red John-Henri Holmberg och Per Insulander (60 s) 1977

Redaktionellt

      John-Henri Holmberg och Per Insulander: Redaktionellt

Per Insulander och John-Henri Holmberg: Slutord på vägen

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg och Per Insulander: SF-intervju 2: Sven Christer Swahn

John-Henri Holmberg och Per Insulander: En liten introduktion inkl bibliografi (i Tema: Robert A. Heinlein)

Robert A. Heinlein: Riktmärken. Ett tal. (i Tema: Robert A. Heinlein)

John Brunner, Sten Dahlskog, Algis Budrys, Mats Linder, Harlan Ellison,DénisLindbohm, Robert A. W. Lowndes, Torkel Franzén, Bertil Mårtensson, Öyvind Myhre, John-Henri Holmberg och Per Insulander: Synpunkter på Robert A. Heinlein. (i Tema: Robert A. Heinlein)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Richard Matheson: Bid Time Return

Christopher Priest: The Space Machine

Kate Wilhelm: The Clewiston Test

Kate Wilhelm: Where Late the Sweet Birds Sang

Harlan Ellison: Approaching Oblivion

Michael Coney: Charisma

Gordon R. Dickson: The Dragon and the George

Damon Knight: The Best of Damon Knight

Larry Niven och Jerry Pournelle: Inferno

 1. M. Busby: Rissa Kerguelen

Neil Barron: Anatomy of Wonder: Science Fiction.

 1. Sprague och Catherine C. de Camp: Science Fiction Handbook, Revised

Damon Knight: Turning Points: Essays of the Art of Science fiction

Carsten Schiøler och Erik H. Swiatek: Dansk Science Fiction indeks 1741-1976.

George Edgar Slusser: The Farthest Shores of Ursula K. LeGuin

George Edgar Slusser: Robert A. Heinlein: Stranger In His Own Land.

Harry Warner, Jr.: A Wealth of Fable. The History of Science Fiction Fandom in the 1950’s.

Jack Dann (red): Wandering Stars: An Anthology of Jewish Fantasy and Science Fiction.

Inger Edelfeldt

Terry Brooks: The Sword of Shannara

Anne Rice: Interview With the Vampire

Steve Sem-Sandberg

Harlan Ellison: Approaching Oblivion

 1. L. Grant: The Shadow of Alpha

John Ågren och Per Insulander

Carl Sagan: The Cosmic Connection

Carl Sagan: The Dragons of Eden

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Sven Christer Swahn: Ljuset från Alpha Centauri (del 2)

Dikter

Insändare

      John-Henri Holmberg och Per Insulander: Brev till Sf forum

Maj Nylander

Birgit Hultin

Gunilla Dahlblom

Bertil Mårtensson

Mats Dannewitz Linder

Övrigt

      Innehållsförteckning

 

Nr 74 red Bertil Mårtensson (52 s) 1977

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Glimtar ur en redaktörs tankeliv

Artiklar/debatt

      om sf

            Steve Sem-Sandberg: Roger Zelazny – bortskämd gunstling?

John-Henri Holmberg och Steve Sem-Sandberg: Bibliografi över Roger Zelazny

Sten Dahlskog: Två författare och pulptraditionen: Ursula LeGuin (ur SF Forum)

Bertil Mårtensson: SF-intervju. Steve Sem-Sandberg (brevintervju)

Bertil Mårtensson: Den farliga, expansiva SF-genren. (Polemik mot artikel i SDS.)

Sven Nylén: Behövs det kritik av företagen? (Om Pohl och Kornbluth: The Space Merchants)

Bertil Mårtensson: Bokád bokförlag AB. (Sture Åman brevintervjuas)

Bertil Mårtensson: Två mansschauvinistiska omskrivningar.

      om fandom

Bertil Mårtensson: Svensk SF-fandom 1954-1964 med utblickar såväl framåt som bakåt

      om övrigt

            Bertil Mårtensson: Litteraturstöd eller litteraturdöd

Recensioner

      av böcker

            Sven Nylén

David Kyle: A Pictorial History of Science Fiction

Steve Sem-Sandberg

Claes Samson: Grodan

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Steve Sem-Sandberg: Profet i sitt eget universum

Bertil Mårtensson: Zamborod till Gobeziak

Dikter

Insändare

      Bertil Mårtensson: Brevspalten

Steve Sem-Sandberg

Bertil Mårtensson (svar till John-Henri Holmberg och Per Insulander i SF Forum 73)

Leonard Borgzinner

Övrigt

      Innehållsförteckning

Bertil Mårtensson: Skivor

Bertil Mårtensson: Kortslutning. SF Forum på rockopera i Göteborg.

Nr 75 red Torbjörn Wärnheim (36 s) 1978

Redaktionellt

      Torbjörn Wärnheim: “En ny ledare – gamla idéer”

Torbjörn Wärnheim: Efteråt

Artiklar/debatt

      om sf

            Anonym: SF-intervju 4. Dénis Lindbohm (brevintervju)

Torbjörn Wärnheim: Sf och kvinnor igen: debatt

John-Henri Holmberg: Sf och kvinnor igen: debatt

Anders L. Gustafsson: Sf och kvinnor igen: debatt

Geir Arne Olsen: Sf och kvinnor igen: debatt

      om fandom

            John-Henri Holmberg: ”– och sen så sa jag till Sam…”

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Elizabeth Hawley och Columbia Rossi: Bertie: The Life After Death of H. G. Wells

Walter Ernstig: The Day the Gods Died

Torbjörn Wärnheim

Trevor Hoyle: Q – Seeking the Mythical Future

Sam J. Lundwall (red): Science Fiction på svenska

Sune Karlsson: Evakueringen

Peter Varmin

Joe Haldeman: The Forever War

Joe Haldeman: Mindbridge

Margareta Hartelius

Ursula K. LeGuin: Att spela människa

Steve Sem-Sandberg

Arsen Darnay: A Hostage for Hinderland

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Dénis Lindbohm: Pacemaker!

Dikter

Insändare

      Torbjörn Wärnheim: Brev till Sf forum

Kjell Rynefors

Marvyn de Vil

Jan Andersson

Jan-Olov Segerström

Peter Varmin

Jarl Sandberg

Anders Bellis

Övrigt

Innehållsförteckning

Lars Olsson: På äventyr i kungens mage med Lenanrt Nilsson, farbror Anders och Willy (serie)

Nr 76 red Karl Wärneryd (38 s) 1978

Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Inger Edelfeldt: En sommarberättelse

Dénis Lindbohm: Vaccination

Bertil Mårtensson: Prometheus död

Steve Sem-Sandberg: Stjernfeldts planetarium

Dikter

Insändare

Övrigt

 

Nr 77 red Steve Sem-Sandberg (32 s) 1978

Redaktionellt

      Steve Sem-Sandberg: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Orden , människorna och de främmande världarna

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Steve Sem-Sandberg

Bertil Mårtensson: Jungfrulig planet

Dénis Lindbohm: Stjärnvargen

Sam J. Lundwall: Fängelsestaden

Sven Christer Swahn: Förmedlarna

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Dénis Lindbohm: Libido

Sven Christer Swahn: Att skriva är att städa efter verkligheten. Inkl inledning.

Bertil Mårtensson: En snärt av historiens vingslag

Karl M. Wärneryd: Alice

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 78 red Steve Sem-Sandberg (36 s) 1979

Redaktionellt

      Steve Sem-Sandberg: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: Science fiction i Sverige (del 1)

Bertil Mårtensson: Ingenting är som det från början verkar (om Philip K. Dick)

Srieg Larsson: Fantasins gränsland (om Battlestar Galactica mm)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Steve Sem-Sandberg

Ursula K. LeGuin: Gravkarmarna i Atuan

Kingsley Amis: Förändringen

Cordwainer Smith: Planetköparen

Eva Gabrielsson

Arkadij och Boris Strugatskij: Picknick vid vägkanten

Stieg Larsson

Eric Frank Russel: Nålsticket

Björn Gabrielsson

Harlan Ellison: Det tysta ropet

      av magasin

            Steve Sem-Sandberg: Fiskafänge i tidskriftsfloden

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Karl M. Wärneryd: L’Empire des lumières

Inger Edelfeldt: Falskspel

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

 

Nr 79 red Steve Sem-Sandberg (32 s) 1979

Redaktionellt

      Steve Sem-Sandberg: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: Science fiction i Sverige (del 2)

Stieg Larsson: Debatt: Utopierna (om Sam J. Lundwall: Utopia – Dystopia mm)

Bertil Mårtensson: Debatt: Utopierna (om Sam J. Lundwall: Utopia – Dystopia mm)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Stieg Larsson

Kate Wilhelm: Där en gång fåglar sjöng

 1. E. van Vogt: Världen och Noll-A

Philip K. Dick: Tidsskredet

Dénis Lindbohm: Domens stjärnor

Eugen Semitjov: Mannen från framtiden

Eva Gabrielsson

Colin Wilson: Rymdens demoner

John-Henri Holmberg

Ursula K. LeGuin: Där världen kallas skog

Pi Meister

Shirley Jackson: Hemsökelsen

Steve Sem-Sandberg

Edgar Allan Poe: Vrånghetens demon

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Peder Carlsson: Havet – i vila

Sven Christer Swahn: Danska slotts- och herrgårdsspöken

Dénis Lindbohm: Jämlikhet

Dikter

Insändare

      Steve Sem-Sandberg: Insändare

Bo Laurentiuson

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 80 red Steve Sem-Sandberg (32 s) 1979 (felaktigt numrerad 79 på framsidan)

Redaktionellt

      Steve Sem-Sandberg: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Sven Christer Swahn: Döden i rymddräkt, eller varför bygger de alla dessa världar?

Stieg Larsson: Den nya framtidsoptimismen

John-Henri Holmberg: Debatt: Utopierna (om Sam J. Lundwall: Utopia – Dystopia mm)

      om fandom

            Steve Sem-Sandberg: Envoi eller varför dessa plågor? (om att göra SF Forum)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Steve Sem-Sandberg

Arthur C. Clarke: The Fountains of Paradise

Gore Vidal: Messias

Ursula K. LeGuin: På andra sidan drömmen

Lars Sydolf

Sam J. Lundwall: Science Fiction – An Illustrated History

Stieg Larsson

 1. Arne Blom: Mannen i gränden

Arthur C. Clarke: Lejonet från Comarre

Olaf Stapledon: Stjärnskaparen

Pär Anton Nilsson

Michael Moorcock: En främmande hetta

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Vegetarisk mardröm

Dikter

Insändare

      Steve Sem-Sandberg: Insändare

Ahrvid Engholm

Gert Fredriksson

Ulf L. K. Johansson

Britt Berglund

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 81 red Steve Sem-Sandberg (32 s) 1980

Redaktionellt

      Steve Sem-Sandberg: Redaktionellt

John-Henri Holmberg och Steve Sem-Sandberg: Ledare (om kärnkraft)

Artiklar/debatt

      om sf

            Stieg Larsson: Presentation (i Tema: Frederik Pohl)

Stieg Larsson: Intervju (i Tema: Frederik Pohl)

Stieg Larsson: Tre nya romaner (i Tema: Frederik Pohl) (om Man Plus, Gateway och Jem)

Steve Sem-Sandberg: Bibliografi över Frederik Pohl

Stieg Larsson: Krönika

Steve Sem-Sandberg (“Spion X”): Skvaller (mest om kommande böcker)

      om fandom

            John-Henri Holmberg: Svensk fandom. Del ett: alltings början.

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Stieg Larsson

Bernhard Goorden: Det nödvändigaste

Joe Haldeman: För mina synders skull

Steve Sem-Sandberg

Wilson Tucker: Den långa tystnaden

Sven Christer Swahn: Jag lovar dig

Leigh Brackett: Rhiannons svärd

Peter Nicholls (red): The Science Fiction Encyclopedia

Lester del Rey: The World of Science Fiction – the History of a Subculture

Darrell Schweitzer och Jeffrey M. Elliot: Science Fiction Voices 1 och 2

John-Henri Holmberg

Len Deighton: London tillhör oss

 1. R. R. R. Tolkien: Silmarillion

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Frederik Pohl: Jag minns en vinter (ur Orbit, övers Steve Sem-Sandberg)

Karl Wärneryd: Heidi

Dikter

Insändare

      Steve Sem-Sandberg: Brev

Bertil Mårtensson

Olof Björner (svar av John-Henri Holmberg)

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 82-83 red Steve Sem-Sandberg (48 s) 1980

Redaktionellt

      Steve Sem-Sandberg: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Mårtensson invänder (svar på Stieg Larssons Krönika i nr 81)

Steve Sem-Sandberg: Nyheter (mest om nya böcker)

      om fandom

            John-Henri Holmberg: Svensk fandom. Del två: mest om Dénis.

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Steve Sem-Sandberg

Brian Aldiss: Enemies of the System

John Crowley: Engine Summer

Ursula K. LeGuin: Berättelser från Orsinien

Ursula K. LeGuin: Malafrena

Ursula K. LeGuin: The Language of the Night

Robert Silverberg: Lord Valentine’s Castle

Theodore Sturgeon: Mer än människa

Joanna Russ: En gång skall vi alla

Jack Vance: Det sista slottet

Stanislaw Lem: Cyberiaden

Ursula K. LeGuin: Illusionernas stad

Sam J. Lundwall: Flicka i fönster vid världens kant

Philip K. Dick: Mannen i det höga slottet

Gabriel García Marquez: Hundra år av ensamhet

Sven Christer Swahn: Tagning: Framtid – noveller, kritiker, dikter i urval av John-Henri Holmberg

Eva Gabrielsson

Samuel R. Delany: Heavenly Breakfast – An Essay on the Winter of Love

Anders Bellis

Clifford Simak: The Visitors

Peder Carlsson

Mervyn Peake: Titus tronföljaren

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Steve Sem-Sandberg: Döden i Florens

Bertil Mårtensson: Glaciärfärden. Ett utdrag ur Maktens vägar.

Gunilla Dahlblom och K. G. Johansson: Zap

Dikter

Insändare

      Steve Sem-Sandberg: Brev

Margareta Hartelius

Peder Christensen

Olof Björner

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 84 red Michael Svensson och Kaj Harju (32 s) 1982

Redaktionellt

      Kaj Harju och Michael Svensson: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Resor i tid och resor i rum

      om fandom

            John-Henri Holmberg: Scancon 76. En kongressarrangörs berättelse.

      om övrigt

            Bertil Mårtensson: Terapeutiska tankar

Recensioner

      av böcker

            Michael Svensson

Brian Aldiss: Frankenstein i frihet

Somtow Sucharitkul: Starship & Haiku

Kaj Harju

Barrington J. Bayley: The Pillars of Eternity

Robert Holdstock: Where the Winds Blow

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Solipsisten

Dikter

      Kjell Borgström: Ett utdrag ur En slags parallell

Fyra Rymdskepp

Havshumanoidernas enda skepp

Drottning Hyhyls land

Insändare

Michael Svensson och Kaj Harju: Brev

Per-Olof Samuelsson

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 85 red Jan-Olov Segerström (32 s) 1982

Redaktionellt

      Jan-Olov Segerström: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Jan-Olov Segerström: Chris Priest – ett författarporträtt

Chris Priest: Mina möten med anmärkningsvärda män. Novacontal (ur Drilkjis, övers Jan-Olov Segerström)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Ahrvid Engholm

Jeremy Parnov och Michail Ymetsev: Världens själ

Josef Nesvadba: Hur kapten Nemo dog

Tanith Lee: Den elektriska skogen

Torbjörn Mårtensson

Mogens Jacobsen: Kl. 24.05

Ilja Varsjavskij: Sällsamma händelser i Donomga

Jan-Olov Segerström

Kurt Vonnegut: Palmsöndag

Harry Harrison: Starworld

Michael Bishop och Ian Watson: Under Heaven’s Bridge

Michael Svensson

Larry Niven och Steven Barnes: Dream Park

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

            Kristian Priemel

Blade Runner

SFSF

Noveller/romaner

      Taurina: Natten faller på

Bertil Mårtensson: Gremmer

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nicolas Križan: Tecknad serie

Nr 86 red Kaj Harju (32 s) 1983

Redaktionellt

      Kaj Harju: Redaktionell sondering

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: När science fiction inte fanns men den dog inte ändå

Kaj Harju: Delany, Dhalgren & jag, inkl bibliografi

Leonard Borgzinner: Some informal remarks about the structuralist calculus. Samuel R. Delany och strukturalismen. Med referenser och lästips.

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Gunilla Dahlblom och K. G. Johansson

Hal Clement: Mission of Gravity

Christopher Priest: The Inverted World

Walter M. Miller: A Canticle for Leibowitz

Richard Cowper: The Road to Corlay

Kaj Harju

 1. C. Jersild: Efter floden
 2. J. Cherryh: Downbelow Station
 3. J. Cherryh: Merchanter’s Luck

Frederik Pohl: The Cool War

Arthur C. Clarke: 2010 – Odyssey Two

Elizabeth Lynn: Sardonyx Net

Joe Haldeman: Worlds

Jane Branham Weedman: Samuel R. Delany

Lena Karlin

Arnold Wesker: Fläskläpp

Michael Svensson

Horst Schröder: Framtiden i serierutor. Science fiction-serier i USA, Frankrike och England

Kevin O’Donell: War of Omission

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Ingemar Carlsson: Enögda perceptioner av tiden efter den sjuttonde januari

nittonhundraåttiofyra

Kjell Rynefors: Under denna sol finns ingen skugga

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 87 red Jan-Olov Segerström (36 s) 1983

Redaktionellt

      Jan-Olov Segerström: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

Ole E. Petterson: Hur jag på min fritid fastnade för Dick – och lärde mig leva med det (i Tema: Philip K. Dick) (övers Jan-Olov Segerström)

Horst Schröder: En halvlevande författare (i Tema: Philip K. Dick)

David Nessle: Några reflektioner kring The Transmigration of Timothy Archer (i Tema: Philip K. Dick)

Jan-Olov Segerström: Bibliografi (i Tema: Philip K. Dick)

      om fandom

            Michael Svensson: Forum för 50 nr sedan

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Jan-Olov Segerström

Christopher Priest: The Affirmation

 1. Sprague de Camp: Om mörkret faller

Michael Moorcock: The War Hound and the World’s Pain

Harry Harrison: The Stainless Steel Rat for President

 1. J. Cherryh: The Dreamstone

Torbjörn Mårtensson

Joan D. Vinge: Fireship/Mother and Child

Doris Lessing: The Sirian Experiments

Kaj Harju

Rudy Rucker: Software

Rudy Rucker: The 57:th Franz Kafka

Anthony Burgess: The End of the World News

Glenn Petersen

Frederik Pohl: Syzygy

Jan-Erik Zandersson

Anne McCaffrey: The Crystal Singer

Michael Svensson

Roger Zelazny och Fred Saberhagen: Coils

Poul Anderson: För många härskare

Ole E. Petterson

John Sladek: Roderik or The Education of a Young Machine

John Sladek: Roderik at Random or The Further Education of a Young Machine

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

      Jan-Olov Segerström: Brev

Lennart Svensson

Torbjörn Mårtensson

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 88 red Michael Svensson (36 s) 1984

Redaktionellt

Michael Svensson: Redaktionellt      

Artiklar/debatt

      om sf

Bertil Mårtensson: Clifford D(onald) Sinmak, sf-nestor (1904-) (i Tema: Clifford D. Simak)

Anders Bellis: Tiden och stjärnorna om hösten. En intervju med Simak. (i Tema: Clifford D. Simak)

Eskil Block: Krig och elände, eller Om det värsta händer… (tal vid Swecon 82)

Kaj Harju: Lisa Tuttle, (1952-). Presentation (i minitema: Lisa Tuttle), inkl bibliografi

      om fandom

            Jan-Olov Segerström: Forum för 50 nr sedan

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Torbjörn Mårtensson

John Crowley: Little, Big

Michael Svensson

Keith Laumer: Imperiets världar

Ylva Spångberg

Tanith Lee: Red as Blood, or Tales From the Sisters Grimmer

Eric Leijonhufvud: Fodams uppdrag

Kaj Harju

Joanna Russ: Själens ensamhet

Charles L. Harness: The Venetian Court

 1. G. Ballard: Myths of the Near Future

Michael Moorcock: The Steel Tsar

Thomas M. Disch: The Man Who Had No Idea

 1. G. Johansson och Gunilla Dahlblom
 2. G. Ballard: Hello America

Marcel Quarfood

Barry N. Malzberg: The Cross of Fire

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Bertil Mårtensson: Den långa serien av professor Rein-Henckelmanker

Lisa Tuttle: En kollaboratörs bekännelser (i minitema: Lisa Tuttle)

Dikter

Insändare

      Michael Svensson: Brevspalt

Sören Jensen

Torbjörn Mårtensson

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 89 red Lars-Arne Karlsson (34 s) 1986

Redaktionellt

      Lars-Arne Karlsson: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            Bertil Mårtensson: Fantasy och verklighet, eller Shamanism på Darkover

Lars-Arne Karlsson: En temasektion om Orson Scott Card

Orson Scott Card: På Sycamore Hill – ur personlig synvinkel

John Annas: Trender i SF – vad är det senaste?

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Lars-Arne Karlsson

Orson Scott Card: Ender’s Game (i Tema: Orson Scott Card)

Orson Scott Card: Speaker For the Dead (i Tema: Orson Scott Card)

Charles Sheffield: The Nimrod Hunt (i Avrundande Boksnack)

Paul Cook: Halo (i Avrundande Boksnack)

 1. A. Attanasio: Arc of the Dream (i Avrundande Boksnack)
 2. Bradley Kellogg: The Wave and the Flame (i Avrundande Boksnack)

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      John Annas: Blå verklighet

Dikter

Insändare

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 90 red Andreas Björklind, Maths Claesson, Carina Skytt, Michael Svensson och Lennart Uhlin (44 s) 1989 (Programbok för Fantastika)

Redaktionellt

      Michael Svensson: Fantastika och Forum – En inledning

Artiklar/debatt

      om sf

            Maths Claesson: Iain M. Banks. En introduktion till Fantastikas engelske hedersgäst.

Kim Newman: Iain M. Banks. Intervju. (övers Andreas Björklind och Carina Skytt)

John-Henri Holmberg: Bertil Mårtensson. En introduktion till Fantastikas svenske hedersgäst, inkl bibliografi.

David Griffin: Hugonomineringarna 1989

      om fandom

            Steve Green: Without Frontiers: A Profile of Martin Tudor (i Fanprogrammet och Svensk Fandom)

Anders Bellis: Swedish Fandom (i Fanprogrammet och Svensk Fandom)

Anders Bellis: Ian Gillan (i Fanprogrammet och Svensk Fandom)

Andreas Björklind och Carina Skytt: LSFF (i Fanprogrammet och Svensk Fandom)

Martin Andreasson: Sveriges Fanzineförening (i Fanprogrammet och Svensk Fandom)

Mats Lignell: Sigma TC (i Fanprogrammet och Svensk Fandom)

Michael Svensson: SFSF (i Fanprogrammet och Svensk Fandom)

om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Joachim Björk

Jack Vance: Den döende jorden

Jack Vance: Lyonesse

David Griffin

Nancy Kress: Trinity

Nancy Kress: An Alien Light

Michael Lundgren

Nancy Asire: Twilight’s Kingdoms

Torbjörn Mårtensson

Ursula K. LeGuin: The Compass Rose

 1. G. Johansson och Gunilla Dahlblom

Larry Niven och Jerry Pournelle: Oath of Fealty

Fredrik Pohl och Jack Williamson: Wall Around a Star

Michael Svensson

Melissa Scott: The Kindly Ones

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Iain M. Banks: En gåva från kulturen (övers Ylva Spångberg)

Bertil Mårtensson: Flugornas herre

Sven Christer Swahn: Jorden är en saga

Dikter

Insändare

      Lars-Arne Karlsson: Kommentarer till SF Forum 89

Mattias Svensson

Henry Linder

Jan-Erik Zandersson

Övrigt

      Innehållsförteckning

Filmer på Fantastika

Nr 91 red Bertil Mårtensson (32 s) 1991

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Redaktionella utfästelser

Bertil Mårtensson: Härnäst

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: Cyberpunk

John-Henri Holmberg: De bästa novellerna? Volym 1-19 av Asimov Presents the Great SF (Daw) i granskning…

Bertil Mårtensson: Klassiska antologier

Lars-Arne Karlsson: SF-året 90

      om fandom

            Sten Dahlskog †

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Arthur C. Clarke: Ghost from the Grand Banks

Glenn Petersen

Lucius Shepard: Life During Wartime

Jonas Ahlberg

Piers Anthony: Virtual Modes

Lars-Arne Karlsson

Bruce Sterling: Islands in the Net

Martin Andersson

Lars Gustafsson: Det sällsamma djuret från norr

Bertil Mårtensson

Isaac Asimov: Robotdrömmar 1-2

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Fredrik Johnsson: Trosbekännelse

Dikter

Insändare

Övrigt

Innehållsförteckning

Nr 92 red Bertil Mårtensson (32 s) 1992

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Landstinget meddelar

Artiklar/debatt

      om sf

John-Henri Holmberg: Elegi över science fiction (föredrag på Confuse 92)

Jan-Erik Zandersson: Problemområde 3 (om böcker som objekt)

Bertil Mårtensson: Vingmästarens dotter. Saklexikon.

Bertil Mårtensson: Klassiska mån(rese)skildringar (förteckning)

      om fandom

 1. A. Abrahamsson: Kongresstal, Fantastika 89

      om övrigt

            Jonas Ahlberg: Mänskligt tänkande och artificiell intelligens

Recensioner

      av böcker

            David Griffin

Robert Silverberg och Karen Haber (red): Universe 1

Bertil Mårtensson

Leon Stover: Harry Harrison

Jonas Ahlberg

Dénis Lindbohm: Där Blott Andar Vandrar

Jan-Erik Zandersson

Greg Bear: The Queen of Angels

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: De overkliga

Dikter

Insändare

Övrigt

Innehållsförteckning

 

Nr 93-94 red Bertil Mårtensson (48 s) 1994

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Hello Goodbye (igen) (om SF Forum genom tiderna)

Artiklar/debatt

      om sf

Christopher Priest: Konsten att hålla en litterär workshop (övers Michael Svensson och Bertil Mårtensson)

Nancy Etchemendy: Ett år av frenetiskt sf-läsande (ur Quantum, övers Lars-Arne Karlsson)

Nancy Etchemendy: Bibliografi (as of 10/5/90)

Bertil Mårtensson: När kvinnorna tog makten – utopi eller dystopi?

Bertil Mårtensson: Index till Häpna! 1954-1966

Bertil Mårtensson: Index till Nova (1982-1987)

Bertil Mårtensson: Nyheter (mest om böcker)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson

David Brin: Otherness

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Marsiansk terapi

Bertil Mårtensson: Sanningsmaskinen

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 95 red Bertil Mårtensson (24 s) 1998

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Imaginativ litteratur?

Artiklar/debatt

      om sf

            Siddharta Ghosh: SF i Indien (övers Bertil Mårtensson)

Anonym: Bibliografi över utvald indisk SF på europeiska språk

Bertil Mårtensson: Om Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851)

Bertil Mårtensson: Star Trek

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson

John-Henri Holmberg (red): Första stora science fiction boken

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

            Bertil Mårtensson

Starship Troopers

Star Trek First Contact

SFSF

Noveller/romaner

      Siddharta Ghosh: Den andre (övers Bertil Mårtensson)

Mary Shelley: Den dödlige odödlige (övers Bertil Mårtensson)

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 96 red Bertil Mårtensson (32 s) 2000

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: (Utan titel)

 Artiklar/debatt

      om sf

Fredrik Jönsson: Från Stiftelsen till Neuromancer. 1. Modernism och postmodernism i SF.

Bertil Mårtensson: SF Forum besöker Paradishuset

Bertil Mårtensson: Cineastiska sf-klassiker

John-Henri Holmberg: Science fiction på bio

      om fandom

            George Sjöberg: Det handlar om stjärnorna (ur SF Forum nr 1)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

Kage Baker: In the Garden of Iden

Kage Baker: Sky Coyote

Kage Baker: Mendoza in Hollywood

Bertil Mårtensson (i ”Casa Paradiso”)

Paul Eggert: Ars moriendi – konsten att dö

Svenska monster och annat otyg

Bertil Falk: Själamässa för en konstgjord

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

            John-Henri Holmberg: Star Wars 4

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: Den upprepade väven

Sam J. Lundwall: Den första julnatten (ur SF Forum nr 1)

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 97 red Mats Dannewitz Linder (32 s) 2000 (Forum Special: Visioner nr 1 1998)

Redaktionellt

      Mats Dannewitz Linder: Företal

Mats Dannewitz Linder: Vadå visioner? Sense of Wonder heter det väl!

Artiklar/debatt

      om sf

            Ahrvid Engholm: Massor av sf och fantasy på nätet. Inkl adresser.

Serge Barros: Science fiction och fantasy i Ryssland – äntligen på väg igen? (ur Locus, övers Mats Dannewitz Linder)

Ylva Spångberg: Fantasy – gammal litteratur som blivit genre och säljer i väldiga mängder

Maths Claesson: Katharine Kerr i imperfekt och futurum – att skriva fantasy och science fiction. Inkl bibliografi.

Sven Christer Swahn: Om Katharine Kerr, John-Henri Holmberg och det älviskt själviska (om Deverry-böckerna och John-Henri Holmberg: Fantasy)

Jonas Ahlberg: Om nanoteknik och forskningens ansvar. Till exempel. (intervju med Kathleen Ann Goonan). Inkl bibliografi.

      om fandom

            John-Henri Holmberg: Fandom – mer eller mindre i hemlighet?

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            John-Henri Holmberg

                  Annika Johansson: Världar av ljus, världar av mörker

Sam J. Lundwall: Bibliografi över science fiction och fantasy 1741-1996

Mats Dannewitz Linder

John Clute och John Grant (red): The Encyclopedia of Fantasy

John-Henri Holmberg: Fantasy. Fantasilitteraturens historia, motiv och författare.

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Eva Norman: Ordförandespalt

Kalendarium för SFSF under våren 2001.

Noveller/romaner

      Olof Tilly: Den totala tystnaden

Sven Christer Swahn: Perseidernas besök

Sven Christer Swahn: Berättelser från det inre

Sven Christer Swahn: Vindvalar

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Bertil och Bodil Mårtensson: Rymdgubben slår till. Serie.

Nr 98 red Bertil Mårtensson (24 s) 2001

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Redaktören fantiserar

Artiklar/debatt

      om sf

            Fredrik Jönsson: Från Stiftelsen till Neuromancer. 2.

      om fandom

Kommittén för Fantastika 2001: Vad är en sf-kongress? eller Välkommen till en främmande värld!

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Karl-Johan Norén

Andre Norton: Wind in the Stone

Lois McMaster Bujold: A Civil Campaign

Carl-Mikael Zetterling

Paul McAuley: The Secret of Life

Robin Hobb: Assassin’s Apprentice

Robin Hobb: Royal Assassin

Robin Hobb: Assassin’s Quest

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Eva Norman och Carl-Mikael Zetterling: Årsberättelse för SFSF år 2000

Noveller/romaner

      Olov Livendahl: Allt för konsten

Dikter

Insändare

Övrigt

     

Nr 99 red David Griffin och Henry Linder (16 s) 2001 (Nebulafanzinet 2001)

Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

            David Griffin: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin och Henry Linder: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            David Griffin

Greg Bear: Darwin’s Radio

Lois McMaster Bujold: Civil Campaign

Kathleen Ann Goonan: Crescent City Rhapsody

Nalo Hopkinson: Midnight Robber

Jack McDevitt: Infinity Beach

Peter Varmin

Charles de Lint: Forests of the Heart

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2001

 

Nr 100 red Bertil Mårtensson (24 s) 2001

Redaktionellt

      Bertil Mårtensson: Tolkien som sexualobjekt

Artiklar/debatt

      om sf

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Bertil Mårtensson (i “SF på svenska”)

Minal Parekh Nygård: Lidmar ett rymdäventyr

Rickard Berghorn (red): Berättelser i svart

Stefan Mankefors: Framtidsskärvor

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Bertil Mårtensson: I dina dunkla ögon

Bertil Mårtensson: Myxomatos Forte™

Dikter

Insändare

Övrigt

 

Nr 101 red David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling (24 s) 2002 (Nebulafanzinet 2002)

Redaktionellt

      Carl-Mikael Zetterling: Redaktörens slutord

Artiklar/debatt

      om sf

            David Griffin och Henry Linder: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin och Carl-Mikael Zetterling: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling: Noveller (Nebulanominerade)

Carl-Mikael Zetterling: Manus (Nebulanominerade)

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            David Griffin

Catherine Asaro: The Quantum Rose

Jeffrey A. Carver: Eternity’s End

Geoffrey A. Landis: Mars Crossing

George R. R. Martin: A Storm of Swords

Patricia A. McKillip: The Tower of Stony Wood

Carl-Mikael Zetterling

Wil McCarthy: The Collapsium

Connie Willis: Passage

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Lars-Olov Strandberg: Årsmötesprotokoll 2002

Eva Norman: Verksamhetsberättelse 2001

Carl-Mikael Zetterling: Ekonomisk rapport 2001 och budget 2002

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2002

 

Nr 102 red David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling (16 s) 2002 (Nebulafanzinet 1998)

Artiklar/debatt

      om sf

Carl-Mikael Zetterling, David Griffin, Henry Linder, John Annas, Lars-Arne Karlsson och Jonas Ahlberg: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder, John Annas, Lars-Arne Karlsson och Jonas Ahlberg: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder, John Annas och Lars-Arne Karlsson: Noveller (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Michael Svensson

Lois McMaster Bujold: Memory

Henry Linder

Kate Elliott: King’s Dragon

Jack McDevitt: Ancient Shores

John Annas

George R. R. Martin: A Game of Thrones

David Griffin

Vonda McIntyre: The Moon and the Sun

Carl-Mikael Zetterling

Walter Jon Williams: City on Fire

Connie Willis: Bellwether

Lars-Arne Karlsson

Connie Willis: Bellwether

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 1998

Nr 103 red David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling (20 s) 2003 (Nebulafanzinet 2003)

Redaktionellt

      Carl-Mikael Zetterling, David Griffin och Henry Linder: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

            David Griffin och Henry Linder: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling: Noveller (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            David Griffin

Ursula K. LeGuin: The Other Wind

Robert A. Metzger: Picoverse

Carl-Mikael Zetterling

Kelley Eskridge: Solitaire

Neil Gailman: American Gods

China Miéville: Perdido Street Station

Michael Swanwick: Bones of the Earth

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2003

Nr 104 red Karin Lundwall (24 s) 2003

Redaktionellt

      Karin Lundwall: Rymden i våra hjärtan!

Artiklar/debatt

      om sf

            Carl-Mikael Zetterling: 2002 SFWA Nebula Awards winners

Maths Claesson: Marsiansk litteraturhistoria

Gustav Dahlander: Silmarillions mysterier – källan till Tolkiens storhet?

Linda Nordling: Matematiker har alltid rätt! (om matematik i sf)

Lars Olsson: Familjen Krikonkvist (radioserie 1946-1947)

Joel Palmius: LeGuin och döden: dödsriket i Övärlden (i Tema Ursula K. LeGuin)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Carolina Gómez Lagerlöf

Ursula K. LeGuin: Tales from the Earthsea (i Tema Ursula K. LeGuin)

Ursula K. LeGuin: The Other Wind (i Tema Ursula K. LeGuin)

Carl-Mikael Zetterling

Ursula K. LeGuin: Steering the Craft (i Tema Ursula K. LeGuin)

Kristian Fagerström

William Gibson: Pattern Recognition

Karin Lundwall

Sharon Shinn: Angelica

Jeff Noon: Falling Out of Cars

Lisa Sjöblom

Gregory Maguire: Lost

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

            Carl-Mikael Zetterling: Lathe of Heaven         

SFSF

Noveller/romaner

      Sam J. Lundwall: Änglar (Fragment ur ett större verk)

Sam J. Lundwall: Fartygen i djupet (Fragment ur ett större verk)

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 105 red Karl-Johan Norén (16 s) 2003 (Programbok för Fantastika 2003)

Redaktionellt

      Karl-Johan Norén: Redaktören filosoferar, eller: Välkommen till Fantastika

Artiklar/debatt

      om sf

            Maths Claesson: Kristoffer Leandoer. Inkl bibliografi.

Ben Roimola: Johanna Sinisalo

Karl-Johan Norén: Bryan Talbot

om fandom

            Karl-Johan Norén: Bjørn Tore Sund

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Eva Norman: Om SFSF

Noveller/romaner

      Kristoffer Leandoer: Staden som sjönk

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 106 red Karin Lundwall (24 s) 2003

Redaktionellt

      Karin Lundwall: Döda en vampyr: vinn en resa till Hellmouth

Artiklar/debatt

      om sf

            Karin Lundwall: Buffy: en introduktion (i Tema Buffy the Vampire Slayer)

Lisa Sjöblom: Buffy: en betraktelse (i Tema Buffy the Vampire Slayer)

Anders Bergheden: Buffy: sparkande tjej (i Tema Buffy the Vampire Slayer)

Linda Borgström och Anna Ericson: Buffy: en tillbakablick (i Tema Buffy the Vampire Slayer)

om fandom

            Karl-Johan Norén: John-Henri Holmberg. Intervju.

Carolina Gómez Lagerlöf: Torcon III

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Tomas Cronholm

John-Henri Holmberg: Inre landskap och yttre rymd

Lisa Sjöblom

Tanith Lee: Don’t Bite the Sun

Tanith Lee: Drinking Sapphire Wine

Carl-Mikael Zetterling

John C. Wright: The Golden Age

Ken McLeod: Cosmonaut Keep (Engines of Light del 1)

Ken McLeod: Dark Light (Engines of Light del 2)

Ken McLeod: Engine City (Engines of Light del 3)

Robert J. Sawyer: Humans

Karin Lundwall

David Brin: Kiln People

Elizabeth Moon: Speed of Dark

Johan Lundström

Kim Stanley Robinson: Years of Rice and Salt

Carolina Gómez Lagerlöf

China Miéville: The Scar

Johanna Sinisalo: Bara sedan solen sjunkit

John-Henri Holmberg

Michael Godhe: Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet.

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Kallelse till årsmöte

SFSF:s möten våren 2004 i Stockholm

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 107 red Karin Lundwall, David Griffin och Henry Linder (24 s) 2004 (Nebulafanzinet 2004)

Redaktionellt

      Carl-Mikael Zetterling, David Griffin, Henry Linder och Karin Lundwall: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

            David Griffin, Henry Linder och Karin Lundwall: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin och Karin Lundwall: Noveller (Nebulanominerade)

Carl-Mikael Zetterling: Manus (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            David Griffin

Lois McMaster Bujold: Diplomatic Immunity

Carol Emshwiller: The Mount

Nalo Hopkinson: The Salt Roads

Carl-Mikael Zetterling

Kathleen Ann Goonan: Light Music

Karin Lundwall

Jack McDevitt: Chindi

Elizabeth Moon: The Speed of Dark

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2004

Nr 108 red Karin Lundwall (36 s) 2004

Redaktionellt

      Karin Lundwall: Rymden!

Artiklar/debatt

      om sf

            Maths Claesson, Karin Lundwall och Glenn Petersen: Intervju med Justina Robson.

Maths Claesson och Karin Lundwall: Intervju med Lars Jakobson

Linda Nordling: Tolkien och jag (tankar kring filmatiseringen)

Linda Nordling: Fantasyfilmens återkomst

Gustav Dahlander: Därför är Tolkien störst

Lars Olsson: Krikonkvist igen – fler pressröster från 1946

Carl-Mikael Zetterling: Dan Brown

om fandom

            Carl-Mikael Zetterling: ConFuse (kongressrapport)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Carolina Gómez Lagerlöf

Justina Robson: Natural History

Christopher Priest: The Separation

Dan Simmons: Ilium

Steve Savile: Skrattande pojkens skugga

Karin Lundwall

Justina Robson: Natural History

John-Henri Holmberg

Lars Jakobson, Ola Larsmo och Steve Sem-Sandberg: Stjärnfall: om sf

      av magasin

            Carl-Mikael Zetterling: Tidningskorgen

Nova Science Fiction

Minotauren

Jules Verne Magasinet

Dast

Mitrania

Warp

      av fanzines

            Carl-Mikael Zetterling: Tidningskorgen

SF-Forum

Månblad Alfa

SFF-bulletinen

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 109 red Karl-Johan Norén (24 s) 2005 (Nebulafanzinet 2005)

Redaktionellt

      David Griffin, Henry Linder, Karin Lundwall och Carl-Mikael Zetterling: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Carl-Mikael Zetterling: Noveller (Nebulanominerade)

Carl-Mikael Zetterling: Manus (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            David Griffin

Lois McMaster Bujold: Paladin of Souls

Gene Wolfe: The Knight

Carl-Mikael Zetterling

Cory Doctorow: Down and Out in the Magic Kingdom

David Mitchell: Cloud Atlas

Sean Stewart: Perfect Circle

Karin Lundwall

Jack McDevitt: Omega

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Eva Norman: Ordförandespalt

SFSF:s kalender våren 2005

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2005

Nr 110 red David Griffin och Henry Linder (24 s) 2006 (Nebulafanzinet 2006)

Redaktionellt

      David Griffin: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

            David Griffin och Henry Linder: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin och Henry Linder: Noveller (Nebulanominerade)

Carl-Mikael Zetterling: Manus (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

            Carl-Mikael Zetterling

Susanna Clarke: Jonathan Strange & Mr Norrell

Terry Pratchett: Going Postal

David Griffin

Joe Haldeman: Camouflage

Jack McDevitt: Polaris

Geoff Ryman: Air

John C. Wright: Orphans of Chaos

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2005

Nr 111 red David Griffin, Henry Linder och Carolina Gómez Lagerlöf (24 s) 2007 (Nebulafanzinet 2007)

Redaktionellt

      Carl-Mikael Zetterling: Layoutpersonalens kommentarer

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Henry Linder: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Henry Linder: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

Carl-Mikael Zetterling: Manus (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Ellen Kushner: The Privilege of the Sword

Jack McDevitt: Seeker

Jeffrey Ford: The Girl in the Glass

Richard Bowes: From the Files of the Time Rangers

Wil McCarthy: To Crush the Moon

Henry Linder

Jo Walton: Farthing

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2006

Nr 112 red Carolina Gómez Lagerlöf (16 s) 2008 (Hugozinet)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: SFSF år 2007

Artiklar/debatt

      om sf

John-Henri Holmberg, Johan Jönsson, Eva Jangö och Anders Bellis: Star Wars 1977-2007

om fandom

            Carolina Gómez Lagerlöf: Swecon 2007

Carolina Gómez Lagerlöf: Nippon 2007

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

Carolina Gómez Lagerlöf (i Hugo 2007):

Charles Stross: Glasshouse

Vernor Vinge: Rainbows End

Naomi Novik: His Majesty’s Dragon

Michael Flynn: Eifelheim

Peter Watts: Blindsight

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Kallelse till årsmöte 2008

Carolina Gómez Lagerlöf: Verksamhetsberättelse för 2007

Carl-Mikael Zetterling: Ekonomisk rapport för SFSF 2007 och budget 2008

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Innehållsförteckning

Nr 113 red David Griffin, Henry Linder, Carolina Gómez Lagerlöf och Jan-Erik Zandersson (24 s) 2008 (Nebulafanzinet 2008)

Redaktionellt

      David Griffin: Redaktionsspalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Henry Linder, Carolina Gómez Lagerlöf och Jan-Erik Zandersson: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin och Carolina Gómez Lagerlöf: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Tobias Buckell: Ragamuffin

Nalo Hopkinson: The New Moon’s Arms

Jack McDevitt: Odyssey

Carolina Gómez Lagerlöf

Michael Chabon: The Yiddish Policemen’s Union

Henry Linder

Joe Haldeman: The Accidental Time Machine

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Carolina Gómez Lagerlöf: Vad händer i SFSF i vår?

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2007

Nr 114 red David Griffin, Henry Linder och Carolina Gómez Lagerlöf (28 s) 2009 (Nebulafanzinet 2009)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

            David Griffin: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Cory Doctorow: Little Brother

Terry Pratchett: Making Money

David J. Schwartz: Superpowers

Carolina Gómez Lagerlöf

Ursula K. LeGuin: Powers

Ian McDonald: Brasyl

Henry Linder

Jack McDevitt: Cauldron

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

      Årsmötesprotokoll 2009

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2008

Nr 115 red David Griffin, Henry Linder, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm (24 s) 2010 (Nebulafanzinet 2010)

Redaktionellt

      Tomas Cronholm: Femtio år av Science Fiction Forum

Artiklar/debatt

      om sf

            Henry Linder: Slutord

      om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Laura Anne Gilman: Flesh and Fire

Cherie Priest: Boneshaker

Jeff Vandermeer: Finch

Carolina Gómez Lagerlöf

Paolo Bacigalupi: The Wind-Up Girl

China Miéville: The City and the City

Henry Linder

Christopher Barzak: The Love We Share Without Knowing

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2009

Nr 116 red Tomas Cronholm, Carolina Gómez Lagerlöf (84 s) 2010 (Det stora jubileumsnumret)

Redaktionellt

      Tomas Cronholm: SF-Forum

      Carolina Gómez Lagerlöf: Jubileumsåret 2010

John-Henri Holmberg: Inledning

Artiklar/debatt

      om sf

            Sam J. Lundwall: En glimt av gryning – Om SF-författaren Otto Witt (nr 7)

Mats Linder: Besk Bester. Redaktionellt (nr 16)

Sten Dahlskog: Två författare och pulptraditionen (nr 34-35)

John-Henri Holmberg: Alfred Ellton Van Vogt: Inkompetent Supervetenskap (nr 40) Mats Linder: Science fiction som samhällskritik (nr 47)

John-Henri Holmberg: Den levande muminvärlden (nr 57)

Carl Johan Holzhausen: På tal om sf (nr 58)

Bertil Mårtensson: Tidsbegreppet i science fiction (nr 58)

Sven Christer Swahn: Stanislaw Lem och Solaris (nr 59)

Bertil Mårtensson: Ingenting är som det först verkar (nr 61)

Göran Bengtson: Farmer agonistes: Att återfödas, para sig och dö (nr 62)

Peder Carlsson: De nya etnologerna (nr 66)

Gunilla Dahlblom: Varken född till man – eller andra fiol (nr 72)

Bertil Mårtensson och John-Henri Holmberg: Utopierna (nr 79 och 80)

Anders Bellis: Tiden och stjärnorna om hösten. En intervju med Clifford D. Simak (nr 88)

John-Henri Holmberg: Cyberpunk (nr 91)

Maths Claesson: Marsiansk litteraturhistoria (nr 104)

Lisa Sjöblom: Vem är du? Vem är jag? Levande charader… (eller: möte med en inte alltför främmande intelligens) (nr 106)

      om fandom

            George Sjöberg: Det handlar om stjärnorna (nr 1)

Bo Stenfors: Om SF-fandom i Sverige

Mats Linder: Driften att skapa Ingemar Nilsson: Alla våra unioner (nr 36)

Bertil Mårtensson: SF-Forum – vägen ut ur grottan

Per Insulander: Ett perspektiv på 30–40 år inbjuder till reflektioner

Torbjörn Wärnheim: …och ovanför honom tändes långsamt

stjärnorna…

Karl Wärneryd: Vad gör en redaktör?

Lars-Arne Karlsson: Spektra och Forum

            David Griffin: Nebulazinet

Karin Lundwall: Min tid som redaktör för SF-Forum

Carolina Gómez Lagerlöf: SF Forum och jag

Carolina Gomez Lagerlöf: Världskongress i Toronto (nr 106)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg: Livet en dröm. Recension av Bertil Mårtensson: Detta är verkligheten. (nr 42)

David Griffin recenserar: ”Daddy’s World” av Walter Jon Williams (nr 99)

      av magasin

      av fanzines

            Bo Stenfors: Stenfors spalt (nr 6)

      av filmer

SFSF

      George Sjöberg: Sunside (nr 2)

Kjell Borgström: Mötesnytt (nr 36)

John-Henri Holmberg: Sekreterarrapport om verksamheten (nr 50)

Ordförande i Skandinavisk Förening för Science Fiction 1960-2010

Noveller/romaner

      Bo Stenfors: Hemkomst (nr 1)

Arne Sjögren: Flickan jag såg (nr 10B)

Sture Lönnerstrand: Stjärnorna kring Amanda Long (nr 46)

Inger Edelfeldt: En sommarberättelse (nr 76)

Dikter

      Per Lindström: Endast där (nr 2)

Kjell Borgström: Detta är Urlururult (nr 18)

Kristina Hallind: Kosmisk syn (nr 44)

Bertil Mårtensson: Dikt (nr 66)

Kjell Borgström: En blomsterhandlare och hans båt (nr 70-71)

Insändare

Arne Sjögren: Insändare, svar från Mats Linder (nr 18)

Maj Nylander, Birgit Hultin, Gunilla Dahlblom: Insändare, svar

från Holmberg och Insulander (nr 73)

Övrigt

Redaktörer och fakta

Nr 117 red David Griffin, Henry Linder, Carolina Gómez Lagerlöf  och Lars-Arne Karlsson (24 s) 2011 (Nebulazinet 2011)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: (Utan titel)

Artiklar/debatt

      om sf

            David Griffin och Carolina Gómez Lagerlöf: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Lars-Arne Karlsson: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Stranger Still

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

 1. K. Hobson: The Native Star
 2. K. Jemisin: The Hundred Thousand Kingdoms

Mary Robinette Kowal: Shades of Milk and Honey

Carolina Gómez Lagerlöf

Nnedi Okorafor:  Who fears death

Connie Willis: Blackout/ All Clear

Henry Linder

Jack McDevitt: Echo

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2010

Nr 118 red Tomas Cronholm (24 s) 2011

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Tomas Cronholm: Några ord från redaktören

Artiklar/debatt

      om sf

            Carolina Gómez Lagerlöf: A Song of Ice and Fire

            Tomas Cronholm: Viktig sf

om fandom

            Tomas Cronholm: Bokcirkel

Tomas Cronholm: Finncon (kongressrapport)

Tomas Cronholm: November (kongressrapport)

Carolina Gómez Lagerlöf: Renovation (kongressrapport)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

Tomas Cronholm

Karl Johnsson: Mara från Ulthar

 1. G. Johansson: Googolplex

av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Sf-dag på Tekniska museet

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

 

 

Nr 119 red David Griffin och Tomas Cronholm (24 s) 2012 (Nebulazinet 2012)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin och Tomas Cronholm: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

Tomas Cronholm: Slutord

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Kameron Hurley: God’s War

 1. K. Jemisin: The Kingdom of Gods

Carolina Gómez Lagerlöf

China Miéville:  Embassytown

Genevieve Valentine: Mechanique: A Tale of the Circus Tresaulti

Henry Linder

Jack McDevitt: Firebird

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2012

Nr 120 red Tomas Cronholm (24 s) 2012

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

      om fandom

            Sture Hällström: Om SF-Forum nr 5

Eva Norman: Finncon 2012 (kongressrapport)

Nahal Ghanbari: Kontrast 2012 (kongressrapport)

om övrigt

Recensioner

      av böcker

Tomas Cronholm

Eva Holmquist: Kedjor känns bara när du rör dig

Peter Ekberg: Uppdrag Silverstjärnan

            Carolina Gómez Lagerlöf

Lavie Tidhar: Osama

av magasin

      av fanzines

            Bellis: Recension av SF-Forum nr 5

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Elin Holmerin: Min älskade

Elin Holmerin: Jorden

Dikter

Insändare

Övrigt 

      SF-Forum nr 5 i sin helhet

Nr 121 red David Griffin och Tomas Cronholm (24 s) 2013 (Nebulazinet 2013)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Carolina Gómez Lagerlöf: Noveller (Nebulanominerade)

Tomas Cronholm: Slutord

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Mary Robinette Kowal: Glamour in Glass

 1. K. Jemisin: The Killing Moon

                  Kim Stanley Robinson: 2312

Carolina Gómez Lagerlöf

Saladin Ahmed:  Throne of the Crescent Moon

            Tomas Cronholm

Tina Connolly: Ironskin

                  Caitlín R. Kiernan: The Drowning Girl

av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2013

Nr 122 red Tomas Cronholm (24 s) 2013

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: On Jack Vance

Daniel Wiklund och Röda Nördar: Rymdkommunism

om fandom

            Nahal Ghanbari: Fantastika 2013 (kongressrapport)

Carolina Gómez Lagerlöf: Världskongresser nu och i framtiden

om övrigt

            Petter Salminen och Johannes Wennberg: Bronies

Recensioner

      av böcker

Tomas Cronholm

 1. J. Larsson: Xlos Delden

Eva Holmquist: Förlora för att vinna

av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt 

      Lena Engström och Rebecka Öfverholm: Lär dig skriva cirkulärgallifrejiska

Måns Björkman: Introduktion till quenya

Nr 123 red David Griffin och Tomas Cronholm (24 s) 2014 (Nebulazinet 2014)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Carolina Gómez Lagerlöf: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin och Henry Linder: Noveller (Nebulanominerade)

Kristin Thorrud: Steampunk

om fandom

            Tomas Cronholm: SFSF:s bokcirkel

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Karen Joy Fowler : We Are All Completely Beside Ourselves

Neil Gaiman: The Ocean at the End of the Lane

                  Charles E. Gannon: Fire with Fire

                  Sofia Samatar: A Stranger in Olondria

Carolina Gómez Lagerlöf

Ann Leckie:  Ancillary Justice

                  Helene Wecke: The Golem and the Jinni

            Tomas Cronholm

Nicola Griffith: Hild

                  Linda Nagata: The Red: First Light

av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

      Karl-Johan Norén: Stolta fans

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2014

Nr 124 red Tomas Cronholm (24 s) 2014

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

            Sofia Åkerberg: A Canticle for Leibowitz

om fandom

            Elin Holmerin: Steampunkfestivalen 2014 (kongressrapport)

Eva Holmquist: Intryck från Steampunkfestivalen (kongressrapport)

Jessica Elgenstierna: Loncon 3 (kongressrapport)

Carolina Gómez Lagerlöf: Shamrokon (kongressrapport)

(Anders) Bellis: NovaCon (kongressrapport)

om övrigt

            Anna Troy: En introduktion till eböcker

Recensioner

      av böcker

Tomas Cronholm

Peter Ekberg: Uppdrag Stjärnväktarna

 1. G. Johansson: Africka

av magasin

      av fanzines

      av filmer

            Sofia Åkerberg: Film: Interstellar

SFSF

Noveller/romaner

      Eva Holmquist: Passa tiden

Dikter

      Kjell Borgström: Regesterm

Kjell Borgström: Ämitzen

Insändare

Övrigt 

      Inbjudningar till Minicon och Archipelacon

Nr 125 red David Griffin och Tomas Cronholm (24 s) 2015 (Nebulazinet 2015)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin och Carolina Gómez Lagerlöf: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Tomas Cronholm: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Tomas Cronholm, Carolina Gómez Lagerlöf och Henry Linder: Noveller (Nebulanominerade)

John-Henri Holmberg: Häpna! Så kom sf till Sverige

om fandom

            Carolina Gómez Lagerlöf: Rapport från Eurocon i St Petersburg

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Charles E. Gannon: Trial by Fire

                  Cixin Liu: The Three-Body Problem, översatt av Ken Liu

Carolina Gómez Lagerlöf

Katherine Addison: The Goblin Emperor

                  Jeff VanderMeer: Annihilation

            Henry Linder

Jack McDevitt: Coming Home

Tomas Cronholm

Ann Leckie: Ancillary Sword

                  Peter Ekberg: Uppdrag Roxera

                  Oskar Källner: Munins skärvor

                  Mattias Lönnebo: Nattens jägare

av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

      Karl-Johan Norén: När Linköping räddade fandom

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2015

Nr 126 red Tomas Cronholm (68 s) 2015

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Tomas Cronholm: Några ord från redaktören

Artiklar/debatt

      om sf

            John-Henri Holmberg: Heinlein omläst (essä), inklusive bibliografi

Carl-Gustav Werner: Math Fiction

om fandom

Anna Vintersvärd: Confuse(d) 7-9 augusti 2015 (kongressrapport)

Carolina Gómez Lagerlöf: Sasquan – världskongress i Spokane (kongressrapport)

Karl-Johan Norén: Filk

om övrigt

      Recensioner

      av böcker

Tomas Cronholm

Lisa Rodebrand: En droppe i rymden

K. G. Johansson: Den enda dåliga människan i världen

av magasin

      av fanzines

      av filmer

     

SFSF

Noveller/romaner

      Sten Andersson: Blåst

Dikter

Insändare

Övrigt 

      Inbjudning till Minicon

Nr 127 red David Griffin och Tomas Cronholm (24 s) 2016 (Nebulazinet 2016)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin och Carolina Gómez Lagerlöf: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Tomas Cronholm: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Tomas Cronholm: Sammanfattning

Carl-Gustav Werner: Math Fiction del 2

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Charles E. Gannon: Raising Caine

 1. K. Jemisin: The Fifth Season

Fran Wilde: Updraft

Carolina Gómez Lagerlöf

Ken Liu: The Grace of Kings

Naomi Novik: Uprooted

            Tomas Cronholm

Ann Leckie: Ancillary Mercy

                  Lawrence M. Schoen: Barsk: The Elephants’ Graveyard

                  Rhuddem Gwelin: Protecting Cheesyfee. The Merlin Chronicles. Volume 4

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

      Anna Davour

John-Henri Holmberg

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2016

Nr 128 red Tomas Cronholm (24 s) 2017

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Tomas Cronholm: Några ord från redaktören

Artiklar/debatt

      om sf

      om fandom

            Jenny Bristle: Fantastika 2016 (kongressrapport)

Carolina Gómez Lagerlöf: Världskongress i Kansas City (kongressrapport)

om övrigt

      Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg

Rymdäventyr av första rang. Becky Chambers: The Long Way to a Small, Angry Planet.

Litterär sf? Lydia Millet: Mermaids in Paradise.

Säregen hybrid. Åsa Avdic: Isola.

                  Det är svårare än så här. Camilla Sten: En annan gryning.

                  I kamp mot strömmen. Lennart Svensson: Science Fiction Seen from the Right.

av magasin

      av fanzines

      av filmer

      SFSF

Noveller/romaner

      Gudrun Østergaard: Pionjärerna (översatt av Carl-Gustav Werner)

Dikter

Insändare

Övrigt 

 

 

Nr 129 red David Griffin och Tomas Cronholm (24 s) 2017 (Nebulazinet 2017)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin och Tomas Cronholm: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Henry Linder och Tomas Cronholm: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Noveller (Nebulanominerade)

Tomas Cronholm: Ny svensk fantastik

om fandom

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Charlie Jane Anders: All the Birds in the Sky

                  Mishell Baker: Borderline

Carolina Gómez Lagerlöf

 1. K Jemisin: The Obelisk Gate

Yoon Ha Lee: Ninefox Gambit

            Tomas Cronholm

Nisi Shawl: Everfair

John-Henri Holmberg: Fortsatt imponerande. Becky Chambers: A Closed and Common Orbit.           

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

      Carl-Gustav Werner: HÅO Margarethe mot nya mål

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2017             

 

 

Nr 130 red Tomas Cronholm (24 s) 2017

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Tomas Cronholm: Några ord från redaktören

Artiklar/debatt

      om sf

Jesper Stage: Logic of Empire

      om fandom

            Jenny Bristle: Kontur 2017 (kongressrapport)

John-Henri Holmberg: Världskongress (kongressrapport av en hedersgäst)

om övrigt

      Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg

SF förklädd till thriller. Blake Crouch: Dark Matter.

Inte med en smäll utan med en viskning. Moshin Hamid: Exit West.

San Francisco-nostalgi. Ellen Klages: Passing Strange. Ellen Klages: Wicked Wonders.

av magasin

      av fanzines

      av filmer

      SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

 

 

Nr 131 red David Griffin och Tomas Cronholm (24 s) 2018 (Nebulazinet 2018)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin och Henry Linder: Noveller (Nebulanominerade)

om fandom

            Jenny Bristle: Vinter i Uppsala (kongressrapport)

John-Henri Holmberg: Skärvor av Lars-Olov (minnesartikel om Lars-Olov Strandberg)

      om övrigt

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Lara Elena Donnelly: Amberlough

                  Daryl Gregory: Spoonbenders

Mur Lafferty: Six Wakes

Fonda Lee: Jade City

Carolina Gómez Lagerlöf

Theodora Goss: The Strange Case of the Alchemist’s Daughter

            Tomas Cronholm

Annalee Newitz: Autonomous

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2018

Nr 132 red Tomas Cronholm (24 s) 2018

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Ordförandespalt

Tomas Cronholm: Några ord från redaktören

Artiklar/debatt

      om sf

om fandom

            Johan Jönsson: Fantastika 2018 (kongressrapport)

Johan Anglemark: TAFF-resa 2018

om övrigt

            Magic Frigren: Alkemi: Verkligheten bakom fiktionen

      Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg

Seriöst och underhållande. Becky Chambers: Record of a Spaceborn Few.

Förnämlig pastisch. John Kessel: Pride and Prometheus

Raketdrömmar. Michael Chabon: Moonglow.

                  Rykande raketer! Allen Steele: Avengers of the Moon.

                  Bortglömda pärlor. William Morrison: The Sly Bungerhop.

            David Griffin

Författarkollektivet Kallocain: Undervattensstäder: en antologi.

Tomas Cronholm

Ulrika Fjellborg: Luna Olympia.

av magasin

      av fanzines

      av filmer

      SFSF

Noveller/romaner

Dikter

      Kjell Borgström: Jakten i tiden

Insändare

Övrigt

Nr 133 red David Griffin och Tomas Cronholm (28 s) 2019 (Nebulazinet 2019)

Redaktionellt

      Carolina Gómez Lagerlöf: Nebulazinet 2019

Tomas Cronholm: Redaktionsspalt

Artiklar/debatt

      om sf

David Griffin, Carolina Gómez Lagerlöf och Tomas Cronholm: Kortromaner (Nebulanominerade)

David Griffin och Henry Linder: Långnoveller (Nebulanominerade)

David Griffin: Noveller (Nebulanominerade)

Ann Olsson Rousset: Franska seriealbum

om fandom

      om övrigt

           

Recensioner

      av böcker

David Griffin

Mary Robinette Kowal: The Calculating Stars

 1. F. Kuang: The Poppy War

Rebecca Roanhorse: Trail of Lightning

Carolina Gómez Lagerlöf

Naomi Novik: Spinning Silver

 1. L. Polk: Witchmark

            Tomas Cronholm

Sam J. Miller: Blackfish City

 1. G. Johansson: Beatrice

Oskar Källner: Disekvilibrium

      av magasin

      av fanzines

      av filmer

SFSF

Noveller/romaner

Dikter

Insändare

Övrigt

      Nebulanomineringarna 2019

Nr 134 red Tomas Cronholm (28 s) 2019

Redaktionellt

      Tomas Cronholm: Redaktionellt

Artiklar/debatt

      om sf

om fandom

Karl-Johan Norén: Replicon 2019 – Swecon i Västerås (kongressrapport)

John-Henri Holmberg: Vit val men inga gröna skuggor (kongressrapport, Dublin)

Carolina Gómez Lagerlöf: Titancon – en Eurocon trots allt (kongressrapport, Belfast)

Tomas Cronholm: Danmark och Fantasticon (artikel och kongressrapport)

om övrigt

Sara Stridh: Naniter – vill vi verkligen ha dem?

Recensioner

      av böcker

John-Henri Holmberg: Audrey Schulman: Theory of Bastards

Tomas Cronholm: K. G. Johansson: Ett slags frihet

av magasin

      av fanzines

      av filmer

      SFSF

Noveller/romaner

Dikter

      Kjell Borgström: Jebyhyd Jaurn

Insändare

Övrigt


Pubmöte på Bishop's Arms. Foto Mårten Svantesson.

Pubmöten med Stockholmsfandom

Tredje tisdagen i månaden från kl 18.00 på Bishops Arms Gamla Stan (Tyska Brinken 36), Stockholm.

Nästa: 18 augusti 2020.

9-11 april 2021


%d bloggare gillar detta: